Evner ikke å engasjere studentene

Marte Øien er nyvalgt leder av NSO, og skal lede norske studenter det neste året. De vet mest sannsynlig ikke hvem hun er.

Tekst: Jenny Westrum-Rein, redaktør i Under Dusken

Kommentar

Helga 5.-7. april avholdt Norsk Studentorganisasjon (NSO) sitt niende landsmøte, hvor 272 delegater fra hele landet samlet seg i Tønsberg for å forme sin politikk. Landsmøtet finansieres av semesteravgiften og kostet i fjor den nette sum av 1,4 millioner kroner, ifølge Universitas.

Landsmøtet har blant annet vedtatt at universitets- og høgskolesektoren må ta større klimaansvar, og krav om språkstipend til forberedende språkkurs for alle utvekslingsstudenter. Dette er viktige vedtak, som forhåpentligvis oppnår resultater for studentene. Problemet er bare at svært få av studentene kjenner til verken landsmøtet, NSO eller arbeidsutvalget.

Les også: Her er valgresultatene etter NSOs landsmøte.

Lav valgoppslutning er et gjentagende problem ved valg både til Velferdstinget, Studenttinget og NTNU-styret. Studentdemokratiene som deltar på NSOs landsmøte har omlag 230 000 studenter i ryggen, men kun et fåtall av dem kjenner faktisk til hva som foregår. Enda færre velger å stemme i valgrundene. Bare toppen av isfjellet orker å engasjere seg i studentpolitikken.

Politikk er viktig. Såpass kan vi enes om. Politikk kan også være både tørt og kjedelig. NSO og studentdemokratiene kjemper om trondheimsstudentenes oppmerksomhet i mylderet av frivillige organisasjoner, linjeforeninger, festivaler og partipolitikk. Den kampen taper de nå.

Marte Øien og resten av NSOs største og vanskeligste oppgave blir å nå ut til den jevne studenten. Om studentpolitikken ikke evner å engasjere sine egne framstår det meste annet som overflødig.