Hvor er rektor?

LEDER: Bovim burde ta en gjennomgang av antallet styreverv han innehar, og vie mer tid til NTNU.

Tekst: Kaia Sørland, nestleder Under Dusken

Rektor Gunnar Bovim ved NTNU er også styreleder ved Oslo universitetssykehus, styremedlem i hovedstyret i Forskningsrådet, leder av divisjonsstyret for samfunn og helse i Norges forskningsråd og styremedlem i Trondheim Symfoniorkester.

Universitetsavisa kunne nylig fortelle at Forskerforbundet ved NTNU siden 2016 har ytret bekymringer over Bovims mange styreverv. De har i lengre tid etterlyst mer tilstedeværelse fra rektors side. I mai ble han også styreleder i Innovasjon Norge. Ifølge Universitetsavisa mener Forskerforbundet nå at Bovim er for lite til stede i jobben sin, og at det er krevende å få ham i tale fordi han er opptatt andre steder.

Det er ikke uvanlig for en rektor å ha styreverv, men med de krevende prosessene NTNU har vært gjennom, både når det kommer til fusjon og campus, virker det merkelig at Bovim har tatt seg tid til så omfattende styrevirksomhet.

I en undersøkelse har Nifu spurt nyutdannede med mastergrad et halvt år etter siste eksamen om hvor tilfredse de er med lærested og utdanning. Slik har de undersøkt om dette har endret seg siden fusjonene i 2016. Resultatene snakker for seg selv. Både når det kommer til tilfredshet med utdanning og lærested har andelen ved NTNU som sier seg «svært fornøyd» sunket med ti prosentpoeng fra 2015 til 2017. Henholdsvis fra 62 til 52 prosent, og fra 60 til 50 prosent.

Fusjonen skulle gi bedre undervisningskvalitet, men studentene har blitt mindre fornøyde med undervisningen. Samtidig har rektor så mange styreverv at han får honorarer for mer enn en gjennomsnittlig årslønn: 741.300 kroner.