Ingen kriger om studentvelgeren

Alle vil ha velgere, men ingen vil ha studentene. Det kan trondheimspolitikerne tape på.

Tekst: Jenny Westrum-Rein, Redaktør

Den 9. september er det lokal- og fylkestingsvalg over hele landet. Til syvende og sist er det Trondheim kommune, med Rita Ottervik i spissen, som står til ansvar når store studentsaker som bussruter, campusutvikling eller nybygg på Samfundet skal avgjøres.

Studenter har ofte tilhørighet til et annet sted enn der de studerer. De har liten innflytelse på Trondheim som by, og beslutninger som angår deres hverdag. Trondheimspolitikerne tenker altså at de ikke tjener på å rette valgkampen og det politiske fokuset mot studentene. Det kan de tape stort på.

Til tross for dette: i den nyeste utgaven av Under Dusken kan du lese om tall fra 2015, som viste at hele 15 prosent av de stemmeberettigede i Trondheim under lokalvalget var studenter. Trondheim er en by i vekst, og det er liten grunn til å tro at studentene står for en mindre andel av velgermassen i denne omgang. Det vil si at om et parti klarer å hente inn studentvelgerne kan de sikre seg flere prosent høyere oppslutning.

Studentene er en velgergruppe politikerne bør være forsiktige med å nedprioritere.

Bystyret i Trondheim har mange oppgaver som angår studentene og deres velferd. Det gjelder for eksempel kollektivtransport, byutvikling, kulturliv og miljøsatsninger. Dermed påvirkes studentenes hverdag i stor grad av folkevalgte i Trondheim. Trondheim­spolitikerne skylder studentene, som setter et såpass stort preg på byen, å prioritere saker som angår dem og å satse på dem også i valgkampen.

Til gjengjeld gjør studentene Trond­heim til en bedre og mer levende by gjennom samfunnsengasjement og fri­villig arbeid. Det har Trondheim kommune grunn til å være både stolte av og takknemlige for, og det viser de også gjerne fram. Derfor er det ekstra synd når studentene år etter år glemmes som en viktig velgergruppe.

Samtidig har studenter mye lavere valgdeltakelse ved lokalvalget enn resten av befolkningen, og det er få studenter i lokalpolitikken. Ved lokalvalget i 2015 stemte kun 36,4 prosent av de stemmeberettigede i alderen 20 til 24. Til sammenligning lå valgdeltakelsen totalt på 60,2 prosent, altså nesten dobbelt så mye. Erfaringer fra tidligere tilsier at det er en klar sammenheng mellom hvem som stemmer og hvem som velges. Hvilke saker som tas opp og prioriteres påvirkes i stor grad av representantene.

Trondheims­politikerne skylder studentene å satse på dem i valg­kampen, men dersom studentene ønsker å bli hørt må de gi politikerne en grunn til å prioritere studentsaker ved å bruke stemmeretten.

Det bør ikke studentene glemme.