NTNU bør prioritere læring

Tekst: Kaia Sørland, Nestleder i Under Dusken

I april kunne du på underdusken.no lese om professorer ved NTNU som oppfordrer studenter til å la være å be om tilbakemelding på eksamen. Dette bør ikke være for mye å be om, og absolutt ikke noe studenter skal frarådes å gjøre.

Det er ingen selvfølge å forstå hvorfor man har fått en bestemt karakter, for hva er forskjellen på en «meget god prestasjon» og en «jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder»? Eller mellom en B og en C. Og får man en C er det vanskelig å vite hva som manglet, selv med sensurveiledning. Om sensorene har gjort jobben sin har de allerede en begrunnelse klart for seg. Tiden de må bruke på å formidle denne bør ikke veie tyngre enn læringsutbyttet en student kan få. Det kan være viktig for å gjøre det bedre neste gang.

Les også: NTNUs eksamenssystem fikk trøbbel på vårens travleste dag

Det er noe uforskammet over det å be studentene om ikke å benytte seg av retten til å få begrunnelse. Å skylde på manglende ressurser holder ikke mål. Det indikerer derimot at vurdering og oppfølging av studentene ikke er noe universitetet prioriterer, til tross for at eksamen er det mange må fokusere aller mest på i studieløpet. Sensur virker som en plage for universitetet, når det heller kunne vært en viktig læringssituasjon for studenter.

Leder Toril Aalberg ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU sier til Under Dusken at deres inntrykk er at omfanget av klager og begrunnelser har økt noe i de siste årene. Det er bra! Jeg håper dette gjelder for flere institutt, og at studentene fortsetter å bruke retten sin til å få begrunnelse på eksamen

Kommentar: – Er det noe studenter ikke klarer å slutte å snakke om er det hvor travle de er