Studentene må inn i diskusjonen

LEDER: Når studentene ikke deltar i de pågående debattene bør varsellampene blinke i akademia.

Tekst: Jenny Westrum-Rein, redaktør i Under Dusken

I denne utgaven av Under Dusken kan du lese om den såkalte havarikommisjonen ved Institutt for historiske studier (IHS), som ble nedsatt etter en rekke konflikter i arbeidsmiljøet det siste halvåret. Studenter ved IHS forteller at situasjonen preges av usikkerhet og mangelfull kommunikasjon både overfor studenter og ansatte, og etterlyser at studentene involveres mer i diskusjonen.

Dette understreker et allerede eksisterende problem i akademia: Terskelen for at studenter skal kunne uttale seg i saker som gjelder universitetet, både faglig og som organisasjon, er altfor høy.

Det er ingen hemmelighet at maktforholdet mellom ledelse, professorer og studenter er skjevt. For en student kan det å uttale seg kritisk mot universitetet medføre stor risiko. I tillegg er det krevende å stå opp mot autoriteter, spesielt når disse sitter med stor kontroll over framtida di.

I desember måtte NTNU beklage etter å ha gitt studenter ved Institutt for sosialt arbeid munnkurv i den såkalte Eikrem-saken. 44 studenter ved instituttet leverte et brev hvor de kritiserte foreleser Øyvind Eikrems uttalelser til det høyreorienterte nettstedet Resett. Instituttledelsen reagerte med å be studentene om å ikke uttale seg om brevet. Student Silje Marie Bjørnung sa til Khrono at de følte seg latterliggjort.

Les også: Forsvar forskernes ytringsfrihet! (kommentar)

Det bør være i akademias interesse å få studentenes stemme inn i de pågående debattene. En nedlatende og moraliserende holdning til studenter som forsøker å skape et bedre fag- og arbeidsmiljø er noe universitetene burde ha holdt seg for gode for.

Studentene er, og skal alltid være, det viktigste for akademia. Å skape en aktiv og konstruktiv debatt hvor studentene deltar gagner alle parter. Her har universitetene et spesielt ansvar for å senke terskelen for å la studentene uttale seg, både internt og offentlig.