Tilbakemeldingene ved universitetet er for dårlige

Norske universiteter får statlige midler til å få studentene til å møte opp i forelesning. Denne drahjelpen kunne strengt tatt blitt tatt i bruk bedre.

Tekst: Idunn Sørensen, Nestleder i Under Dusken

For tiden er det mange som fortsatt går med eksamensresultatene friskt i minne. Det vil nødvendigvis være både gode og dårlige resultater. Fellestrekket er at de ofte er overraskende, enten det er i en positiv eller negativ forstand.

Les også: [Debatt] Vil du styre Sit?

I denne utgaven av Under Dusken kan du lese om at regjeringen vil dele ut 50 millioner kroner til universiteter som forsøker å utvikle nye undervisningsformer for å få flere studenter til å møte opp i forelesningene. Jeg skulle ønske de heller ville bruke tiden og pengene på en lovfestet rett til tilbakemelding på eksamen uten at studentene må be om begrunnelse. 29. desember ble resultatene fra Studentbarometeret lagt fram, og de viser for syvende år på rad at norske studenter er misfornøyde med tilbakemeldinger de får på arbeidet sitt, både når det gjelder hyppigheten og kvaliteten på dem.

For enkelte studenter kan tilbake-meldingene i hvert emne begrense seg til vurderingen gjort av en læringsassistent, enten det er semesteroppgaver eller øvinger. Når det gjelder eksamensresultatene kan mange oppleve å bli frarådet fra å be om begrunnelse, med mindre de vurderer å klage.

Hvis studenter er for dårlige til å møte opp i forelesningene kan det henge sammen med at de ikke får hjelp til å se hva de gjør bra eller dårlig i arbeider de leverer inn. Da er det også vanskelig å se en sammenheng mellom innsats og resultater i studiene. I tillegg kan en bokstavkarakter uten en videre forklaring oppleves som for abstrakt til å fungere som en motivator til forbedring.

Les også: [Debatt] Dette bruker Studenttinget egentlig tiden sin på

Argumentet for at ikke alle kan få begrunnelse på eksamenskarakteren sin er at det vil kreve for mye av sensorene i en allerede travel tid. Det kan samtidig stilles spørsmål ved hvor pålitelig sensuren egentlig er hvis karaktergrunnlaget ikke blir utarbeidet i skrift med mindre de skal sendes til studenten. Man kan da lure på om karakterene kun er basert på sensors magefølelse og førsteinntrykk.

Hvis regjeringen vil at studentene skal prioritere studiene i løpet av semesteret skylder de dem en skikkelig tilbakemelding når eksamen er levert og ferien venter – ikke en skjennepreken i form av 50 millioner kroner.

Les også: NTNU topper kåring over universiteter med best omdømme