Utveksling på godt og vondt

Utenlandsopphold er en viktig mulighet, men bør forbli noe man selv velger.

Publisert Sist oppdatert

I Adresseavisen i januar i år kunne vi lese om tidligere rektor Gunnar Bovims holdning til utveksling ved NTNU: Innen fem til ti år må alle NTNU-studenter ha et utenlandsopphold i løpet av studietiden. I denne utgaven av Under Dusken forteller seniorrådgiver Wolfgang Laschet ved internasjonal seksjon ved NTNU at universitets handlingsplan i dag tar utgangspunkt i at 20 prosent av bachelorstudenter og 40 prosent av masterstudenter drar på utveksling.

De positive sidene ved utveksling, som NTNU skilter med på sine nettsider, er mange. Innsyn i språk og kultur, nye perspektiver, mulige emner som ikke tilbys her hjemme, samt egenutvikling i form av selvstendighet og initiativtaking. Samtidig hører vi stadig vekk at veien til slikt CV-krydder ikke alltid er så enkel. For selv om sykepleierstudent Sara Rognlid er positiv til sitt utenlandsopphold, kan hun også fortelle om en prosess preget av manglende informasjon. Selv har jeg lignende erfaringer i forbindelse med feltarbeid, der administrative saker kunne vært mer effektive, til fordel for alle involverte parter.

Fikk du med deg denne? Ti stykker har søkt på stillingen som ny rektor ved NTNU.

I tillegg til papirarbeid, som en nødvendig del av utenlandsopphold i studietida, skal vi huske resultatene fra Shot-undersøkelsen i 2018. Selv om studenter generelt trives i Trondheim, og antall respondenter må tas i betraktning, så kan studieløpet være tøft nok uten at man er nødt til å flytte over norskegrensa. Obligatorisk utveksling kan gjøre at enkelte studenter bukker under for et press fra universitets øverste hold. Fredag 11. oktober gikk fristen for å søke på rektorstillingen ut. NTNUs styreleder Svein Richard Brandtzæg fortalte til Universitetsavisa i september at ansettelsesprosessen vil bli tidkrevende, hvor håpet er å få på plass Bovims erstatter over nyttår.

Jeg håper vedkommende tar utveksling på alvor. Likevel, Bovims ønske om at alle skal ut, virker for meg som et usannsynlig og potensielt uheldig mål. Studenter er individer, ikke materielle brikker som skal flyttes bare fordi de i prinsippet kan.