Fem på campus om linjeforeninger:

Hva tenker studenter på campus om linjeforeninger og deres økonomi?

Publisert Sist oppdatert

Dragvoll

Heidi Grøvholdt, 21 år, førsteklasse - bachelor i sosialantropologi

Er du med i en linjeforening?

– Nei.

Hvor viktig tror du linjeforeninger er for studenter i Trondheim?

– Det blir jo veldig individuelt, antakeligvis, men det er jo veldig fint at det finnes et tilbud hvor man kan bygge et sosialt nettverk på en annen måte enn det som skjer i forelesningssalen.

Hvor vesentlig tror du et stort budsjett er for å drive en linjeforening?

– Jeg tror nok det går mer på å ha engasjerte frivillige. At du har folk som er villig til å legge ned tid, er viktigst, men når det er sagt, så er nok økonomiske midler aldri en negativ ting!

Julian Jakobsen, 22 år, Europastudier med statsvitenskap

Er du med i en linjeforening?

– Ja, Eureka, ett år.

Er du fornøyd med tilbudet fra linjeforeningen din?

– Både ja og nei. Ut ifra omstendighetene linjeforeningen eksisterer i med tanke på pengebevilgning, og det at den er relativt ny, så ja. Om man sammenligner med mer tradisjonelle linjeforeninger, for eksempel på Gløshaugen, som har mye mer penger og bevilgning, og mye mer tradisjonsrike kulturer, så ville jeg sagt nei. Det spørs litt på omstendighetene, rett og slett.

Hvor viktig tror du linjeforeninger er for studenter i Trondheim?

– Jeg ville sagt at det er viktig. Det kommer jo selvfølgelig an på hvilket forhold man har til linjeforeningen sin.

Hvor vesentlig tror du et stort budsjett er for å drive en linjeforening?

– Det har stor påvirkning. Det setter et initiativ, både på rekruttering og omfang.

Rasmus Kvam, 21 år, Europastudier med statsvitenskap

Er du med i en linjeforening?

– Nei

Hvor viktig tror du linjeforeninger er for studenter i Trondheim?

– For mange er det nok viktig, men det kommer nok an på om man har et alternativ. Jeg er ikke med i en linjeforening, men jeg kunne nok vært det, det hadde nok vært bra.

Hvor vesentlig tror du et stort budsjett er for å drive en linjeforening?

– Det er viktig, ja.

Eivind Rindal, 33 år, religionsvitenskap

Er du med i en linjeforening?

– Nei. Ikke akkurat nå, men jeg har vært det.

Hvor viktig tror du linjeforeninger er for studenter i Trondheim?

– Jeg tror det viktig, men kanskje ikke så viktig som folk skal ha det til. Det viktigste er at studenter har et sosialt nettverk rundt seg. I tillegg til at de finner miljøer både på NTNU og i studentmiljøet, men også utenfor, der man kan være seg selv og utvikle seg som menneske og student.

Hvor vesentlig tror du et stort budsjett er for å drive en linjeforening?

– Det er egentlig helt uvensentlig. Det viktigste er at man får til gode sosiale strukturer internt. Det har vært et overfokus i mange linjeforeninger de senere årene på økonomi, på, kall det «HR», og på profesjonalisering av drifta. Jeg tror man heller burde gå mer tilbake til det grunnleggende for å finne ut hva det er som gjør at folk vil være sammen og ha det OK i lag. Jeg er kritisk til den linja som har vært de senere årene, som blant andre Velferdstinget har stått for.

Erik Garatun, 25 år, tysk

Er du med i en linjeforening?

– Nei

Hvor viktig tror du linjeforeninger er for studenter i Trondheim?

– Under fadderuka virker det som de har et greit opplegg, særlig for de som er helt nye i byen og ikke kjenner noen fra før av. Det drar i gang sosialiseringen, jeg var ikke så mye med, men ja.

Hvor vesentlig tror du et stort budsjett er for å drive en linjeforening?

– Nei, man må vel ha penger til å kjøpe de der matchende t-skjortene, slik at alle kunne se hvem som var i linjeforeningen under fadderuka. Jeg vet ikke om de trenger så mye penger utenom det.

Gløshaugen

Rikke Enger Dihle 22 år fjerdeklasse Energi & Miljø

Er du med i en linjeforening?

– Ja, EMIL, 4 år.

Er du fornøyd med tilbudet fra linjeforeningen din?

– Ja, veldig.

Hvor viktig tror du linjeforeninger er for studenter i Trondheim?

– Jeg tror det er viktig for samhold, særlig hvis man er ny i byen.

Hvor vesentlig tror du et stort budsjett er for å drive en linjeforening?

– Så lenge man har en viss sum til å arrangere ting, så trenger man kanskje ikke så mye.

Marie Bakken, 22 år, fjerdeklasse Energi & Miljø

Er du med i en linjeforening?

– Ja, EMIL, 4 år.

Er du fornøyd med tilbudet fra linjeforeningen din?

– Ja, vi har mye forskjellig man kan være med på.

Hvor viktig tror du linjeforeninger er for studenter i Trondheim?

– Det er viktig for miljøet på linja, spesielt i førsteklasse.

Hvor vesentlig tror du et stort budsjett er for å drive en linjeforening?

– Det er jo ikke kjempeviktig, men det gir jo mulighet for å drive med flere ting.

Nathalie Håbjørg, 20 år, kjemi og bioteknologi

Er du med i en linjeforening?

– Ja, HC (Høiskolens Chemikerforening), begynte i høst.

Er du fornøyd med tilbudet fra linjeforeningen din?

– Ja, jeg er fornøyd, de er flinke.

Hvor viktig tror du linjeforeninger er for studenter i Trondheim?

– Det er viktig for det sosiale.

Hvor vesentlig tror du et stort budsjett er for å drive en linjeforening?

– Det kommer vel an på hvor mange arrangementer man vil ha, og hva man vil gjøre, men det er nok ganske viktig.

Per Henrik Rishøi, 23 år, Biologi

Er du med i en linjeforening?

– Ja, Volvox & Alkymisten, 4 år. Ja, jeg er veldig fornøyd.

Er du fornøyd med tilbudet fra linjeforeningen din?

– Ja, jeg er veldig fornøyd.

Hvor viktig tror du linjeforeninger er for studenter i Trondheim?

– Veldig viktig. Det bygger samhold både i og på tvers av linjene. Du blir kjent med folk som har samme interesser som deg.

Hvor vesentlig tror du et stort budsjett er for å drive en linjeforening?

– Oi, det har jeg egentlig ikke peiling på, men desto mer penger man har, jo flere muligheter har man til å dekke flere nisjer og nå ut til flere av studentene.

Adam Fedorczak, 20 år, Nanoteknologi

Er du med i en linjeforening?

– Ja, Timini, 1 år.

Er du fornøyd med tilbudet fra linjeforeningen din?

– Absolutt, vi har en veldig aktiv linjeforening. Vi er få, men gjør mye ut av det.

Hvor viktig tror du linjeforeninger er for studenter i Trondheim?

– Det er viktig fordi man automatisk blir inkludert inn i et miljø, særlig nå som man ikke møtes fysisk til alle forelesninger.

Hvor vesentlig tror du et stort budsjett er for å drive en linjeforening?

– Det er ikke vesentlig, man må bare være kreativ med hva slags opplegg man tilbyr. Når det er sagt vil det nok hjelpe å ha penger til de større markeringene.