DEBATT:

Mennesker, miljø og demokrati - Høyesterett har sviktet oss alle

Etter fire års ventetid skulle vi endelig få svar på hvilke rettigheter Grunnloven gir oss. Dessverre sviktet flertallet i Høyesterett både oss, miljøet og framtiden.

Publisert

I 2016 saksøkte Natur og Ungdom og Greenpeace staten for tildelingen av nye oljelisenser i Barentshavet. Organisasjonene mente at dette brøt konstitusjonell lov og folkets rett til et levelig miljø. Resultatet fra Høyesterett 22. desember var en svært konservativ tolkning av ‘miljøparagrafen’, § 112. Tolkningen tillater Norge å fortsette og lete etter olje, og med det eksportere klimagassutslipp globalt uten hensyn til Parisavtalen.

Hvis vi bruker de olje -, gass - og kullreservene vi allerede har funnet, vil det skape dobbelt så mye utslipp enn det vi kan ha for å holde oss under 1,5-gradersgrensen som verdens land ble enige om i avtalen. Overskrides grensen blir konsekvensen uopprettelige endringer i økosystemet og dermed katastrofal for alt liv på jorden.

Under Covid-19 har vi sett en reduksjon i klimagassutslipp, industri- produksjonen har minsket og på et tidspunkt var den daglige flytrafikken redusert med hele 75 prosent. Regjeringen har vist at de kan skaffe ressursene når økonomien er truet. De satte imidlertid bare av 1 prosent av krisepakken på 310 milliarder kroner til grønne tiltak, mens de ga skattelette til olje og gass og støtte til luftfartsindustrien uten krav om å forbedre klimahensyn. At kortsiktig økonomisk profitt har blitt verdsatt foran mennesker, vises ytterligere gjennom den økte ulikheten vi har sett i Norge de siste årene. Befolkningen tjener ikke på den økonomien vi har i dag.

Skal vi få et bærekraftig samfunn, må vi endre de strukturene som skaper miljøødeleggelse og urettferdighet. Regjeringen bør gi støtte til omskolering for arbeidere i petroleumssektoren, og støtte veksten av en reell sirkulær økonomi for å bygge bærekraftige byer og distrikter. Norge bør betale sin rimelige andel av erstatningene for å bidra til klimatilpasning.

Klimasøksmålet er et historisk søksmål, og om våre rettigheter hadde blitt anerkjent, ville det gitt presedens for beskyttelsen av mennesker og miljøet videre. I stedet har retten sviktet unge mennesker og vår fremtid. Hvis dette året har lært oss noe, er det at vi ikke kan forvente at endring skjer av seg selv. Vi må ta del i demokratiet vårt og bidra til den endringen framtida avhenger av. Bli involvert i politikk, vær engasjert og påvirk de som tar avgjørelser på dine vegne!