Misfornøyde beboere – nå svarer kommunen på kritikken

Flere beboere har over en lang tid vært svært misfornøyde med prosessen som ledet frem til en motfylling i Nidelva. Nå svarer kommunen på kritikken.

Publisert Sist oppdatert

Før påske skrev Under Dusken at 14 beboere i Vollafallet og Elvesvingen har sendt inn klage til Trondheim Kommune på vedtaket om en motfylling i Nidelva. En slik motfylling i Nidelva er blant annet nødvendig for å realisere planene om et nybygg på fengselstomta bak Samfundet, samtidig som det muliggjør annen bebyggelse. Byggeplaner i området har tidligere blitt stoppet på grunn av kvikkleiregrunnen som strekker seg fra Samfundet og opp mot Kristiansten Festning.

Ifølge klagen sendt inn av beboerne har kommunen gjort saksbehandlingsfeil, som følge av at det ikke er gjennomført noen konsekvensutredning. Det skal i følge klagen også ha vært brudd på habilitet hos enkeltpersoner og hos konsulentselskapet Multiconsult. I sum frykter beboerne at en en mangelfull prosess ikke ivaretar sikkerhetens deres.

**Uavhengighet:** Beboer Leiv Igor Devold mener at utredninger i forbindelse med en motfylling i Nidelva må gjøres av uavhengige aktører.
**Uavhengighet:** Beboer Leiv Igor Devold mener at utredninger i forbindelse med en motfylling i Nidelva må gjøres av uavhengige aktører.

– Det må gjøres grundige risikovurderinger og utredninger av uavhengige miljøer som ikke jobber tett med NTNU, slik at tiltakene som iverksettes er tilstrekkelige. Vi mener kunnskapsgrunnlaget som foreligger nå er alt for dårlig til at man kan sette i gang motfyllingen, har beboer Leiv Igor Devold tidligere uttalt til Under Dusken.

Les også: Ny takduk kan koste Samfundet to til tre millioner.

Kommunen mener de har sitt på det rene

Under Dusken har fått tilgang til den foreløpige behandlingen av klagen. Her konkluderer kommunen med at det hverken er blitt gjort saksbehandlingsfeil eller at det har vært brudd på habilitetsprinsipper. I følge saksbehandler har ingen av punktene i klagen juridisk støtte og klagen tas dermed ikke til følge. Saken er videresendt til fylkesmannen for endelig vurdering.

Juridisk sett mener dermed kommunen at den har sitt på det rene. Under Dusken kontaktet byplansjefen Ragna Fagerli for å høre om hun mener det er tilstrekkelig å følge lover og regler, når flere beboere allikevel føler seg utrygge.

– Utredningene viser at reguleringsplanen kan gjennomføres uten at det oppstår fare for beboernes sikkerhet. I denne saken er det gjennomført informasjonsmøte med beboerne. Dette er ikke et krav i plan- og bygningsloven eller i forvaltningsloven. Det er dermed ikke riktig å si at det ikke er gjort mer enn det som følger av gjeldende lover og forskrifter, skriver byplansjef Ragna Fagerli på epost til Under Dusken.

Fikk du med deg? Tor-Arne Hetland er klar som Sits nye leder for idrett og trening.

På spørsmål om hva hun tenker om at en av beboerne har uttalt at «vi har blitt overkjørt», svarer Fagerli at «bystyrets avgjørelse i saken er fattet etter grundige utredninger og berørte naboer er etter vår oppfatning involvert på en god måte».

Motfyllingen ser dermed ut til å bli gjennomført etter planen, og et nybygg på fengselstomta virker da mer sannsynlig, til tross for misnøyen fra beboerene.

Powered by Labrador CMS