Miljøpartiet De Grønne: Norunn Krokeide forteller hva MDG ønsker å gjøre for studentene.
Miljøpartiet De Grønne: Norunn Krokeide forteller hva MDG ønsker å gjøre for studentene.

Ni på Stortinget: MDG

Vi har intervjuet unge stortingskandidater fra de ni største partiene. Norunn Krokeide kommer fra Miljøpartiet De Grønne i Trøndelag, og forteller hva partiet ønsker å gjøre for studentene og hvordan det er å være ung politiker.

Publisert Sist oppdatert

Usikker på hvordan du stemmer i Trondheim? Les vår praktiske valgguide for studenter! Husk også at du som student kan forhåndsstemme på campus.

Hvorfor valgte du å aktivt engasjere deg i politikken?

Grunnen til at jeg er i politikken er at jeg ønsker klimarettferdighet for dagens unge og en reell omstilling så raskt som mulig. Klimakrisa krever at vi gjennomfører store endringer, og til nå har ikke norske politikere vært villig til å gjøre det. Jeg opplever at vår generasjon blir nedprioritert til fordel for kortsiktige interesser, og jeg er i politikken for å endre på det.

Hvorfor er deres parti det beste for studentene?

Det aller viktigste MDG skal gjøre for oss studenter er å kutte klimagassutslippene og omstille oss til et fornybarsamfunn. Vi møter klimakrisa med handlekraft og tar de unges framtid på alvor. I tillegg har vi mye god politikk for studenter og unge voksne, som for eksempel at vi vil heve studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden og fordele den over 12 måneder. Med dagens sats ville det tilsvart i underkant av 160 000, og bety svært mye for studenters økonomiske trygghet og muligheter.

Vi vil også prioritere at unge kan komme seg inn på boligmarkedet fremfor at det skal være et spekulasjonsobjekt for de som har mye fra før. Vi skal innføre en ikke-kommersiell tredje boligsektor for å gi flere unge og lavtlønte tilgang på bolig, og samtidig gjennomføre tiltak for å begrense prisvekst og spekulasjon. I tillegg vil vi styrke rettighetene til leietakere, slik at de som leier også skal ha gode boforhold. Vi setter av penger til å bygge minst 3000 studentboliger i året inntil 20 prosent dekningsgrad, og vi vil satse på rehabilitering av studentboliger.

Hva er deres viktigste studentsak?

Vi vil heve studiestøtten slik at studenter kan prioritere studier og ikke er nødt til å jobbe deltid for å få økonomien til å gå rundt.

Hva er det dere vil prioritere for studentene dersom dere vinner valget?

Vi skal fortsette å kjempe for at studenter har god økonomi, helsetilbud og rettigheter, slik som vi har gjort under koronakrisa. Akkurat hvilke punkter som vil løftes høyest i forhandlinger kan jeg ikke svare på.

Hvis du ikke kunne ha stemt på ditt eget parti ved valget i år, hvem ville du ha stemt på da?

SV. Synes det er synd at de vil ut av EØS, men er enig med dem om mye annet.

Hvordan vil dere styrke universitetene?

Vi vil stanse utviklingen der det blir stadig flere studenter uten en tilsvarende økning i antall vitenskapelig ansatte ved universitetene. Videre må mer av finansieringen til høyere utdanning og forskning komme i form av langsiktig grunnfinansiering og rammetilskudd, og mindre i form av konkurransebaserte tildelinger som krever søking og rapportering. I tillegg vil vi gjøre det enklere for ansatte ved profesjonsutdanningene å kombinere undervisningsstillinger med arbeid i relevant bransje.

Hvordan er det å være en ung politiker?

Det er utrolig gøy å kunne representere de unge, men det kan også være ganske vanskelig å møte politikere som er mye eldre og har mer erfaring. Og så er det jo en del fordommer mot oss som er både unge og radikale.

Hva gjør du utenfor det politiske arbeidet?

Studerer energi og miljø, trener og går på tur.

Hvordan har dere jobbet for å engasjere studenter i politikk?

Vi har en aktiv studentorganisasjon, Grønne Studenter, som er en veldig sosial og lavterskel måte å engasjere studenter i vårt politiske prosjekt.

Powered by Labrador CMS