Venstre: Ingrid Andresen forteller hva Venstre ønsker å gjøre for studentene.
Venstre: Ingrid Andresen forteller hva Venstre ønsker å gjøre for studentene.

Ni på Stortinget: Venstre

Vi har intervjuet unge stortingskandidater fra de ni største partiene. Ingrid Andresen kommer fra Venstre i Trøndelag, og forteller hva partiet ønsker å gjøre for studentene og hvordan det er å være ung politiker.

Publisert Sist oppdatert

Usikker på hvordan du stemmer i Trondheim? Les vår praktiske valgguide for studenter! Husk også at du som student kan forhåndsstemme på campus.

Hvorfor valgte du å aktivt engasjere deg i politikken?

Det var ved det amerikanske valget i 2016, da Donald Trump ble valgt inn som president. Da husker jeg at jeg ble ufattelig provosert av det som skjedde i USA. Jeg tenkte også at jeg ikke kunne sitte og være sint for det som skjedde der, uten å selv sette meg inn i sakene og politikken. Da bestemte jeg meg for å begynne å se på politiske parti i Norge.

Grunnen til at valget falt på Venstre var at klima- og miljøpolitikken til partiet kapret hjertet mitt i første omgang. Det var også tanken på at enkeltindividets valg skal gå foran det store samfunnet, så lenge det ikke går utover noen andre så klart.

Hvorfor er deres parti det beste for studentene?

Jeg kan ihvertfall peke på det var Venstre som har stått bak krisepakken til studenter som har blitt permittert under pandemien. Jeg har selv benyttet meg av krisepakken i to omganger, da jeg ble permittert fra jobben min på Pirbadet. Vi har også økt til 11-måneders studiestøtte og det er jo fantastisk for studentene!

Venstre ønsker også at universitetene og høyskolene skal kunne stille egne krav til opptak, slik at det ikke blir så sterke A4-rammer de må forholde seg til. Er for eksempel gymkarakteren så relevant når du søker studier på Gløshaugen?

Hva er deres (din) viktigste student-sak?

Mer valgfrihet for universitetene som jeg nevnte i stad, og fritt skolevalg på videregående. Det er jo fordi det er et viktig forløp til studielivet å kunne søke også videregående på andre plasser enn hjemplassen din, for da møter du jo voksenlivet også litt tidligere.

Hva er det dere vil prioritere for studentene dersom dere vinner valget?

Venstre ønsker å bygge flere studentboliger, og å øke studiestøtten enda mer. Det er også viktig at det finnes tilbud som Sit, og tilsvarende i andre byer.

I en tidligere utgave av saken hadde Andresen et annet svar på spørsmålet. Dette ble endret den 4. september etter Andresens ønske.

Hvis du ikke kunne ha stemt på ditt eget parti ved valget i år, hvem ville du ha stemt på da?

Det er et veldig vanskelig spørsmål, ettersom det åpenbart er et klima- og miljøvalg i år. Derfor står jeg mellom MDG, for klimapolitikken deres, og Høyre fordi det virker som de har begynt å forstå viktigheten av god klima og miljøpolitikk, men det er kanskje først og fremst Unge Høyre. Ja, det ville nok blitt MDG.

Hvordan vil dere styrke universitetene?

Venstre ønsker å styrke universitetene ved å tilrettelegge for at flere tar etterutdanning i løpet av arbeidslivet. Vi ønsker også å gi høyskolene og universitetene større frihet når det kommer til karakterkrav og opptaksformer. Alle karakterer er ikke alltid like relevante når man skal søke studieplass, og derfor burde studiestedene i større grad kunne styre hva de vektlegger ved opptak. Vi ønsker også et felles opptakssystem for hele norden, slik at det blir enklere å søke på tvers av de nordiske landene. Videre ønsker Venstre å øke støtten til forskning og innovasjon, ved å bevilge mer penger i statsbudsjettet.

Hvordan er det å være en ung politiker?

Det er veldig interessant og lærerikt.. Som student har jeg også mye å balansere med jobb, studier, et sosialt nettverk, også kommer politikken fort veldig på siden, i motsetning til mange av de som er litt eldre og gjerne har mye mer tid til å holde på med politikken.

Noen påstår kanskje at jeg som ung politiker mangler kompetanse på et felt fordi jeg “bare” er student. Det kan jo selvfølgelig være en vanskelig balanse å forsøke å gjøre det bra på studiene, samtidig som jeg vil være engasjert i politikken, ettersom det oppstår en tidsklemme der.

Jeg opplever stor respekt fra de som har vært i politikken lenge og bruker mye tid på politikk, så jeg har nok en svært positiv opplevelse av det å være politiker.

Når det er sagt har jeg jo også møtt noen av de som mener jeg er for ung for å holde på med politikk, eller at jeg ikke har nok livserfaring for å kunne mene noe om politiske saker.

Hva gjør du utenfor det politiske arbeidet?

Jeg studerer og jobber jo som sagt, men for det meste går jo tida med på det sosiale nettverket mitt. Jeg har en god vennegjeng. Ellers bruker jeg tiden på å trene noen dager i uka, men det er kanskje det? Mesteparten av tida går på politikken akkurat nå ihvertfall, siden det er valgkamp.

Hvordan har dere jobbet for å engasjere studenter i politikk?

Vi er jo et lite parti, så det kan være vanskelig å mobilisere folk, men vi står på stand og er synlige og snakker om politikk med folk. Jeg var akkurat på dørbank, og det er jo en veldig fin opplevelse fordi det er så mange studenter i Trondheim. Det viktigste vi gjør er jo nettopp det å snakke med folk og møte dem.

Powered by Labrador CMS