FORBEDRE: Studenttinget kommer med flere konkrete forslag for hva NTNU kan gjøre for å bedre studentdemokratiet.
FORBEDRE: Studenttinget kommer med flere konkrete forslag for hva NTNU kan gjøre for å bedre studentdemokratiet.

Studenttinget når bedre ut i fadderperioden

Arbeidet med å nå ut til studentene før det ekstraordinære valget har vist hvordan arbeidsutvalget best bruker tiden sin.

Publisert Sist oppdatert

Studenttinget NTNU må rekruttere nye vararepresentanter i august som følge av at 10 av 25 representanter har sluttet i vervet sitt. Studenttingsleder Astrid Hilling kunne telle 16 nye kandidater når fristen for å melde seg løp ut på torsdag.

– Vi har fått én kandidat fra Gjøvik og 15 kandidater til stillingene i Trondheim. Av disse er flere førsteårsstudenter, noe som er veldig gledelig! Vi ønsker å ha et representativt utvalg av studentene, sier lederen.

Ny strategi

Hilling forteller at Studenttinget hadde en bevisst strategi for valget.

– Vi har vært klar over situasjonen rundt representantene en stund, men vi visste at vi ville ha begrensede muligheter for å nå ut til studentene om sommeren. Derfor valgte vi å prioritere en større informasjonskampanje på campus i de første ukene av semesteret.

Studenttinget har vanligvis ikke gjennomført valg så tidlig i et semester, men studenttingslederen forteller at det har vært oppsider ved å gjøre det på denne måten.

– Det er positivt at vi når ut til studentene før de har tatt på seg andre verv. Jeg tror mange har lettere for å engasjere seg i studentpolitikken da.

Flere av studentene som avsluttet vervet sitt over sommeren gjorde det som følge av utveksling. Når hun blir spurt om man burde se på representantenes muligheter for å dra på utveksling svarer Hilling at dette er noe representantene selv må vedta.

– Det er ønskelig at vervet har en grad av fleksibilitet slik at det lar seg kombinere med studier, men samtidig trenger vi også kontinuitet for å gjøre arbeidet vårt.

Ønsker å bruke tiden sin annerledes

I dag må arbeidsutvalget bruke deler av tiden sin på å drifte sosiale medier, i tillegg til å henge opp plakater og gi ut flygeblader.

– Vi opplever at mange av plakatene dekkes over med en gang, og man kan stille spørsmål ved om tiden og ressursene som går med heller kunne vært brukt annerledes. Når vi bruker tid på dette har vi mindre tid til å møte studenter. Vi når for eksempel mye bredere ut ved å promotere innlegg i sosiale media, eller delta i debatter på Samfundet, opplyser Hilling.

Hilling trekker fram at det fra Studenttingets side er ønskelig at NTNU bevilger ekstra ressurser for at noen kan ha et spesielt ansvar for mange av disse arbeidsoppgavene. De har også foreslått at det kan lages informasjonsvideoer som kan vises i forelesningene, og at det sendes ut SMS og mail ved valg.

NTNU har blitt kontaktet for å kommentere forslagene, men hadde ikke mulighet til å svare på dette tidspunktet.

Powered by Labrador CMS