Her er studentkandidatene til NTNU-styret

Etter mangel på kvinnelige kandidater, stiller nå to kvinner og åtte menn til valg.

Publisert Sist oppdatert

Mangel på kvinnelige kandidater førte til at annonseringen av kandidatene til NTNU-styret måtte utsettes fra 2. april. Én kvinnelig og én mannlig student skal velges til universitetsstyret, samt vararepresentanter for begge, og da man ikke hadde tilstrekkelig med kvinnelige kandidater, valgte Studenttingets valgstyret å utsette kandidaturfristen til onsdag 8. april. Torsdag 9. april er kandidatlisten klar.

Kvinnelige studenter ble særlig oppfordret til å stille, med det resultat at man nå har ti kandidater, hvorav to er kvinner og åtte menn. De nåværende studentrepresentantene i styret er Karoline Abildsnes og Per Kristian Røkkum Berget.

Les også: Det kan koste flere millioner å få på plass ny takduk i Storalen.

Valgstyret fornøyd

I en pressemelding uttaler valgstyret at de er fornøyd med både antallet og bredden av kandidater.

– Selv om kjønnsfordelingen blant kandidatene med fordel kunne vært bedre, og utvidelse av frist ble nødvendig for å sikre reelt valg på kvinnesiden, er valgstyret særdeles fornøyd med det totale antallet kandidater. Et stort antall studenter viste i tillegg interesse for å stille, og valgstyret fikk inn over 20 nominasjoner. Vi håper denne interessen holder seg de kommende årene.

Valget avholdes 23. april til 3. mai. Det to som valges skal sitte fra 1. august 2020 til 31. juli 2021.

Du kan lese mer om kandidatene på valgets hjemmesider: studentvalget.no

DETTE ER KANDIDATENE:

  • Andreas Knudsen Sund (23), Produktutvikling og produksjon (Master), 4. år
  • Erlend Frøland (29), Medisin (Profesjonsstudium), 6. år
  • Erik Solberg Finnes (21), Økonomi og administrasjon (Bachelor), 2. år
  • Gaute Nepstad (25), Industriell økonomi og teknologiledelse (master), 2. år
  • Ingeborg Pedersen Reigstad (23), Geologi (Bachelor), 3. år
  • Lars Føleide (40), Informatikk (Master), 4. år
  • Magnus Landheim (24), Pedagogikk (Bachelor), 4. år
  • Mathilde Sjøhelle Eiksund (22), Statsvitenskap (Bachelor), 4. år
  • Simen Ringdahl (23), Nanoteknologi (Master), 5. år
  • Truls Kippernes (23), Elektronisk systemdesign (Master), 4. år