Feminint tilsnitt: Helgasetr blir navnet på nybygget i Elgeseter gate 10.
Feminint tilsnitt: Helgasetr blir navnet på nybygget i Elgeseter gate 10.

Nybygget i Elgeseter gate 10 får et historisk navn med feminint tilsnitt

Helgasetr blir navnet på det nye bygget for NTNUs helse- og sosialfag og Sits treningstilbud. Bygget har planlagt byggestart i september, og skal stå klart i 2023.

Publisert Sist oppdatert

Nybygget i Elgeseter gate 10 samler NTNUs helse- og sosialfag og Sit vil ha rom for studentidretten og et godt treningstilbud. Bygget, som fikk klarsignal i 2019, har planlagt byggestart i september og blir det første realiserte nybygget i campusutviklingen i byen.

I navneutvalget satt det representanter fra NTNU, Sit og studentene. Utvalget ønsket å komme fram til et navn som er enkelt å bruke i dagligtale, kan bidra til veifinning og som har tilknytning til området.

– Bygget vil bli kjempeviktig både for studenter, ansatte og er et viktig ledd i utviklingen av bycampus, skriver direktør for campustjenester og Sits representant i navneutvalget, Espen Holm i en pressemelding.

– Det kommer til å sette preg på byen og derfor har det vært viktig å få på plass et godt navn som både har betydning og som funker bra med tanke på veifinning, fortsetter han.

Mange alternativer

I april ble det gjennomført en åpen navnekonkurranse i forbindelse med navnsettingen, hvor det kom inn over 200 forslag. Navnet Hjertet gikk stakk av med førsteplass i konkurransen, Helgasetr havnet på andreplass.

– Hjertet er et godt og kreativt navn, men kan dessverre føre til forvirring med tanke på veifinning til enkelte lokaler på St. Olavs hospital. Navnet var derfor ikke så godt egnet til Elgeseter gate 10, sier kommunikasjonsansvarlig for campusutvikling på NTNU, Hanna Maria Jones til Under Dusken.

Rigmor Austgulen var også et populært alternativ som navn på nybygget. Austgulen var den første kvinnen til å ta doktorgrad i medisin ved NTNU i 1988, og har tidligere vunnet NTNUs likestillingspris.

– NTNUs regler rundt honorære navn tilsier at man ikke kan oppkalle bygg etter nålevende personer. Rigmor er fortsatt relativt nylig avdød (2018), derfor så navneutvalget på det som noe problematisk å oppkalle et bygg etter henne allerede. Hun er også sterkt knyttet til medisin som fagfelt, noe mange innenfor fagmiljøene mente ble for smalt med tanke på at det er helse- og sosialfag som skal inn i bygget, forklarer Jones.

Historiske røtter

Forskjellige versjoner av Helgester gikk igjen blant forslagene. Av disse utpekte Helgasetr seg ettersom det spiller på historien til både Elgeseter bydel og Trondheim.

– Helgasetr er et flott navn med tanke på de historiske røttene i området. Det gir også assosiasjoner til helsefremming og omsorgsfunksjonene de gamle klostrene hadde, og passer godt til fagmiljøene som skal inn i bygget. Det er ekstra fint at navneutvalget har gått for en variant med et kvinnelig tilsnitt, skriver rektor Anne Borg i en pressemelding.

Navneutvalget forklarer i sin begrunnelse av navnet at Helgasetr er en historisk form av Elgeseter som er et innarbeidet bydelsnavn. Skriftformen Helgasetr ble tatt i bruk da kloster og kirke kom på plass på gården på Strinda. Navneutvalget har valgt å gå for skriftformen Helgasetr da det både er godt forankret historisk, men også er en feminin variant av navnet. Mange bygg er oppkalt etter menn.

Det oppleves riktig at et bygg for helse- og sosialfag, en sektor med hovedvekt av kvinner, får et navn som har et mer feminint tilsnitt, skriver kommunikasjonsrådgiver i Sit, Kristine O. Iversen i en pressemelding.