-Alle i Norge skal si at NTNU er Norges beste universitet, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Mye skryt og lite uenighet preget NTNUs egen markering av fusjonen.

Publisert Sist oppdatert

NTNU går inn i det nye året som Norges største utdanningsinstitusjon etter at fusjonen med høyskolene i Gjøvik og Ålesund trådte i kraft den 1. januar. I denne anledning var samarbeidspartnere, studenter og ansatte invitert til markering på Handelshøyskolen i Trondheim og Campus Elgeseter på NTNUs første ordinære virkedag mandag 4. januar. Markeringen besto for Trondheims del av en sending på web-TV mellom markeringene i de tre studiebyene, samt en panelsamtale om forventinger og fusjonens påvirkning på NTNU og lokalområdet.

Verdensledende, størst og best

– Nye NTNUs ambisjon bør være at alle i Norge skal si at NTNU er Norges beste universitet, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på videolink fra Gjøvik som den første i en lang rekke hilsener fra andre samfunnspersonligheter.

I videohilsener fra blant andre leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget Trond Giske, administrerende direktør i Norges forskningsråd Arvid Hallén, og LO-leder Gerd Kristiansen ble det også sagt at NTNU troner som et av Norges beste universitet, og at universitetet som Norges største nå står ovenfor en unik sjanse til å bli verdensledende på forsknings- og utdanningsfronten. Rektor Gunnar Bovim ved NTNU er imidlertid ikke enig i at det er størrelsen som er den avgjørende faktoren.

– Det at vi nå har slått oss sammen og blitt størst i Norge er ikke så viktig for meg. Dette er først og fremst en innholdsfusjon. Vi skal forbedre studietilbudene våre og gi studentene mer å velge mellom, samtidig som vi utvikler fagmiljøene. Dette er noe vi også kunne klart uten å være Norges største, sier Bovim.

Enighet og få vanskelige spørsmål

Panelsamtalen i etterkant av websendingen besto av inviterte deltagere fra NTNU, lokal- og studentpolitikken og representanter fra næringslivet, og paneldeltakerne diskuterte seg imellom uten stor grad av uenighet. Alle var enige i at fusjonen tilbyr flere muligheter til nærområdet og de involverte, selv om administrerende direktør Berit Rian i Næringsforeningen i Trondheim advarte mot at man ikke måtte skusle bort den tradisjonelt gode kontakten høyskolene har hatt med det lokale næringslivet rundt seg.

Det var lite fokus på de omfattende utfordringene NTNU står ovenfor med tanke på fakultetsstruktur, ansettelseskabal, samt fagmiljø- og studieorganisering under mandagens markering. I panelet satt også hovedtillitsvalgt for Tekna på NTNU, Øystein Risa, som tidligere har vært svært kritisk fusjon. I samtalen gikk han derimot med på at man så langt i prosessen hadde gjort mye riktig.

– Det er to ting jeg vil trekke fram av særlig stor betydning for at fusjonsprosessen blir god og ryddig. For det første er det svært mange gode og engasjerte arbeidstakere på alle de fire institusjonene som nå blir til én, og vi må sørge for at disse ikke mister gløden. Det andre blir dermed å involvere de ansatte i alle formelle og uformelle prosesser rundt fusjonen, sa Risa, som i tillegg oppfordret rektor Bovim til å ikke «forspise seg på fusjonsgodteri».

Stor- og småpolitikk

Fusjonen kommer blant annet som et resultat av regjeringens arbeid med ny struktur i høyere utdanning. Kunnskapsminister Røe Isaksen er også klar på at NTNU har en viktig rolle i å hjelpe til med å utforme og utøve politikk, også utenfor Norges grenser.

– I dag ser vi en dobbel utfordring i verden med å løfte folk ut av fattigdom, samtidig som vi må bevare miljøet. Den teknologikunnskapen som finnes på NTNU kan være med på å løse slike problemer verden over, og vi må kunne forvente at NTNU er i forkant av utviklingen her, sa Røe Isaksen fra markeringen i Gjøvik.

Ordfører Rita Ottervik i Trondheim har tidligere ikke uttalt seg i stor grad om fusjonen, men omtalte mandag NTNU som en hjørnesteinsbedrift i Trondheim, og at Trondheim som by og kommune må være flink til å legge til rette for at NTNU skal utvikle seg best mulig.

– Vi har ambisjoner om å være nordens beste studentby, og teknologihovedstaden i Norge. Vi kan være delaktige i å trekke studenter og fagpersoner til Trondheim gjennom å legge til rette for gode prosjekter for NTNU i kommunen og skape en kultur for praksis i kommunens bedrifter, sa Ottervik.

I tillegg hevdet Ottervik vedtaket om å samlokalisere campusene ved NTNU kommer svært beleilig, da både fusjonsprosessen og samlokaliseringsprosessen kan dra på hverandres erfaring for hvordan man best kan skape godt samarbeidsklima innad i organisasjoner i ny drakt.

Powered by Labrador CMS