Her hjelper frivillige studenter tørste og sultne faddere og fadderbarn, gjort i regi av Faddervaktordningen. Bildet er tatt fra fjorårets fadderuke.
Her hjelper frivillige studenter tørste og sultne faddere og fadderbarn, gjort i regi av Faddervaktordningen. Bildet er tatt fra fjorårets fadderuke.

Foreslår studiepoeng for faddere

Forsker ved UIA mener faddere bør få undervisning gjennom utdanningsinstitusjonene.

Tekst: Anna Sjølset Vidarsdottir, Tore Sandnes Becker

Forsker og leder av studenthelsetjenesten Eli Stålesen ved Studentsamskipnaden i Agder (Sia) mener fadderordningen bør kvalitetssikres gjennom akademisk opplærinng. Et slikt forslag kan innebære at studenter får studiepoeng for å være fadder.

I den kvalitative undersøkelsen til Stålesen kommer det fram at det ofte er fadderne som trenger assistanse på grunn av stort alkoholkonsum.

Belønningssystem for faddere

– Fadderne er ansvarlige for gruppens velvære, og de bør derfor gå frem som gode rollemodeller. Det er ikke nok med å gi studentene kun noen timers informasjon før fadderuka. Man bør heller gi en mer strukturert opplæring til de som skal være faddere i regi av universitetet, sier Stålesen.

Hun understreker at slike tiltak bør vurderes utifra de lokale forholdene til utdanningsinstitusjonene. Videre mener hun at holdningsendringer rundt studentenes rolle som faddere ikke skjer etter to timer lange infomøter. Et incentiv for å få til holdning- og verdiendringer er å lage et belønningssystem for faddere. Enten i form av vitnemål, eller faktiske studiepoeng for innsatsen de legger ned.

Leder Joakim Granli Antonsen ved fadderorganisajsonen Quak stiller seg positivt til forslaget.

– Å tildele faddere ekstra studiepoeng kan definitvit være et positivt tiltak, men om man først skal vurdere studiepoeng på frivillige verv, så finnes det mange andre verv som i større grad fortjener studiepoeng, argumenterer Antonsen.

Videre sier Antonsen at det er viktig å huske studentenes motivasjonen for i det hele tatt å drive med dugnadsarbeid. Han understreker at det er er bedre å gi frivillige studenter gode og velartikulerte attester på det arbeidet de legger ned, enn å belønne de med studiepoeng for noe som springer ut av en dugnandskultur.

NTNU er skeptiske

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig Stein Olav Romslo ved Studenttinget kaller forslaget spennende, men opplyser at Studenttinget ikke har vurdert et slikt forslag.

– Studiepoeng er først og fremst noe man får for akademiske prestasjoner. Det å bruke studiepoeng tilknyttet noe slikt har ikke Studenttinget tatt et standpunkt til, sier Romslo.

Prorektor for utdanning Berit Johanne Kjeldstad ved NTNU synes forslaget virker som en dårlig idé. Hun mener undervisningsrelaterte anliggender som studiepoeng bør holdes adskilt fra frivillige studentverv.

– Det skal sies at det er er mange fakulteter som allerede samarbeider godt med studentene i forbindelse med avviklingen av fadderuka. Studiepoeng i forbindelse medd opplæring av faddere mener jeg ikke blir riktig i vårt tilfelle, sier Kjeldstad.

Den originale saken har blitt oppdatert med nye opplysninger.