Høgskolene skal ikke lenger kvoteres inn i NTNU-styret

Leder Ingvild Sørlie for studentenes valgstyre er ikke bekymret. – Jeg tror det er fullt mulig å bli valgt fra Ålesund og Gjøvik, så lenge man er den beste kandidaten.

Tekst: Martha Holmes og Audun Kopperud

Den 15. mars går fristen for å stille som studentvalgt representant til NTNU-styret ut. Studentene i styret har avgjort viktige saker, blant annet var det deres stemmer som vippet vedtaket om fusjon i positiv retning i 2015.

Ved forrige styrevalg ble én av tre styreplasser for studenter reservert en representant fra de tidligere høgskolene, men dette utgår ved årets valg. Nå velges det kun to representanter fra hele NTNU til sammen.

Da høgskolene i Ålesund og Gjøvik og Høgskolen i Sør-Trøndelag fusjonerte med NTNU i 2015, ble NTNU-styret midlertidig utvidet med fire representanter, to til de ansatte og én hver til studentene og de eksternt oppnevnte. Det var en midlertidig ordning, som gikk ut sommeren 2017. Det nye styret som tiltrer til høsten vil være tilbake til normalen, altså med 11 medlemmer fra én valgkrets, melder Universitetsavisa.

Dermed er det ikke garantert at det vil være en eneste representanter fra de tidligere høgskolene i NTNU-styret.

– Måtte den beste vinne

– Vi går tilbake til den gamle ordningen. Representantene i styret skal ikke føle at de skal snakke Ålesund eller Gjøvik sine saker, men representere hele NTNU, sier studentvalgt styremedlem og leder for studentenes valgstyre Ingvild Sørlie.

Hun mener heller ikke det vil være vanskeligere for en student ved NTNU i Gjøvik eller Ålesund å få nok stemmer til å bli valgt inn i styret.

– Da jeg ble valgt var det rundt 1000 stemmer som skulle til for å vinne, så uansett hvor man kommer fra er det tøft å bli valgt og man må få stemmer utenfor sin omgangskrets.

Håper på bred representasjon

Stedlig leder Gjermund Kvernmo Langset for studenttinget i Ålesund, mener det er viktig med bred representasjon i organisjonen.

– Forhåpentligvis vil en kandidat fra Ålesund eller Gjøvik bli valgt inn, det tror jeg er sunt. Men vi må stole på at kandidatene klarer å se helheten og gjør en innsats for alle ved NTNU, vi er tross lt én institusjon.

Sørlie er ikke bekymret for den nye valgordningen, men håper også det stiller kadidater fra alle campus.

– Jeg blir skuffa hvis det ikke er noen fra Gjøvik og Ålesund blant alle styremedlemmene. Vi skal fokusere på å få frem kandidater fra alle stedene. Måtte den beste vinne etter det.