Ikke bli utnyttet i deltidsjobben

Lar du arbeidsgiver stikke av med deler av lønnen din?

Publisert Sist oppdatert

Du er ung og økonomisk sårbar, og dette kan utnyttes av andre. Veldig mange studenter jobber ved siden av studiene, men overraskende mange er usikre på hvilke rettigheter de har. Vi har tatt en prat med studentrådgiver Rune Bugten i LO om hva vi som studenter må passe på.

Sikre pengene dine ved å ta vare på lønnsslippen

Visste du for eksempel at dersom du ikke får lønnsslipp for utbetalt lønn, kan arbeidgiveren din la være å betale skatt til staten, og da sitter du igjen med baksmellen. Det har seg nemlig sånn at du er pliktig til å påse at arbeidsgiver faktisk betaler skatt på dine vegne, forteller Bugten. Men frykt ikke: lovverket sier at du har rett til å få en lønnsslipp som også viser hvor mye du har betalt i skatt. Derfor kan du unngå å bli skyldig mye penger ved å legge fram lønnsslippene som bevis på at du faktisk har betalt skatt, og ikke arbeidsgiver.

Her er det lettest å tråkke feil

Arbeidsgiver har heller ikke lov til å trekke deg i lønn, med mindre du sier deg enig i det, forteller Bugten. Eksempelvis, dersom du ødelegger noen varer, knuser mange glass, eller får feil i kassaapparatet, kan ikke arbeidsgiver trekke deg i lønn for dette med mindre du sier deg enig. Bugten forteller at de observerer at studenter oftest ikke har kontroll på regler om overtidsbetaling og betalte pauser. Uten tariffavtale har du krav på 40 prosent overtidsbetalt dersom du jobber mer enn 40 timer på en uke, eller overstiger 10 arbeidstimer på en dag. Du har også krav på å få betalt i pausen din dersom du ikke fritt kan forlate arbeidsplassen, eller det er forventet at du er disponibel for arbeidsgiver i løpet av pausen. Dette skal komme klart fram i arbeidskontrakten.

Arbeidstid og tid til studier

Ringer arbeidsgiveren deg av og til for å spørre om du kan ta en vakt på sparket? Hva skal du svare dersom du er midt i arbeidet med viktige studier? Du frykter kanskje at du kan få færre vakter dersom du svarer nei denne gangen. For det første så har du krav på å vite når du skal jobbe minst 14 dager i forveien, forteller Bugten. Det skal være gode grunner for at du må stille opp på jobb ved kort varsel, fortsetter han. Dessuten er studentene litt beskyttet av §10.2 i arbeidsmiljøloven. Den sier at arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette ikke medfører vesentlige ulempe for virksomheten. Bugten forklarer at dette altså er åpent for tolkning, og noe man kan bli enig med arbeidsgiver om. Men spesielt ved eksamenstid eller innlevering av viktige oppgaver kan det anses som psykisk belastende dersom studenter blir oppringt av arbeidsgiver.

Det viktigste rådet

Bugtens viktigste råd til alle studenter som skal arbeide ved siden av studiene, er at du må sette deg inn i rettighetene dine, og skaffe deg arbeidskontrakt så fort som mulig. Arbeidskontrakten skal si noe om lønn, hvor lenge du er ansatt, arbeidstid, avtale om pause- og overtidsbetaling, samt hvilket arbeid du skal utføre. Dette er viktig fordi det bidrar til å regulere arbeidsforholdet ditt, og eventuelt oppklare misforståelser mellom deg og arbeidsgiver dersom de skulle oppstå. Arbeidsgiver skal i utgangspunktet gi arbeidskontrakten til deg, men du kan også finne en standard arbeidsavtale på nettsidene til arbeistilsynet.no og lo.no. Lovverket i sin helhet finner du på lovdata.no

Powered by Labrador CMS