Ingen budsjettseier for studentene

Da var det den tiden på året igjen da. Statsbudsjettet. Det betyr da ingenting for deg? Eller?

Tekst: Anne Finstad, leder av Velferdstinget i Trondheim

Årets statsbudsjett ble i går presentert av Siv Jensen på talerstolen i stortinget. Der snakket hun høyt og godt om alt hun og den blåblå regjeringen skulle satse på. En gruppe som nesten ikke ble nevnt var studenter.

Regjeringen vil satse på forskning og høyere utdanning, men studentenes velferd og trivsel står ikke så høyt på prioriteringslisten blant tildelinger og skattekutt. Studentene får neste år en økning i studiestøtten på 3,1 prosent, det vil si 230 kroner mer i måneden. Dette er 115 kr mindre enn det den rød-grønne regjeringen økte studiestøtten med i fjor. Den blåblå regjeringen innfridde løftet til de rike, ved å gi de et skattekutt (les formueskatt) på 1,3 millioner kroner. Hvis de heller hadde brukt dette på økt studiestøtte, ville dette betydd 44 kroner ekstra i måneden for oss studenter, noe som tilsvarer en øl ekstra på Samfundet.

Den andre store potten regjeringen tildeler oss studenter, er studentboliger. I år kommer det 200 flere, altså 1500 totalt. Dette er det som sto i partiprogrammet til Høyre da de stilte til valg i fjor, så en burde være fornøyd med at de innfridde dette. Likevel, jeg er ikke fornøyd. Med den farten det er i dag av tildelinger til boliger, så vil Trondheim nå en dekningsgrad på 20 % studentboliger om 13 år!

Den beste delen med statsbudsjettet, er dette: For å finansiere alt, etter at de har kuttet i formueskatten, så skal vi studenter bli finansiert av internasjonale studenter utenfor EU. I statsbudsjettet har de nemlig innført skolepenger for studenter som kommer fra land utenfor EU. Hva skjedde med gratisprinsippet?

Vi som studenter har et ansvar ovenfor hverandre. Fortell regjeringen hvorfor dette ikke er greit, hvorfor det er på tide å satse på oss. Vis at DU bryr deg om din og dine etterkommeres fremtid i studentlivet.

Les mer om statsbusjettet her.