Kristian Sjøli og Jone Trovåg representanter for Studenttinget, håpte at valget skulle engasjere rundt 8000 studenter, men kun 3000 av studentmassen tok til valgurnene.
Kristian Sjøli og Jone Trovåg representanter for Studenttinget, håpte at valget skulle engasjere rundt 8000 studenter, men kun 3000 av studentmassen tok til valgurnene.

Kun 1 av 10 studenter stemte i valget

25 nye representanter er valgt inn på Studenttinget med kun åtte prosent oppslutning blant velgermassen.

Publisert Sist oppdatert

Valgdeltakelsen var i år på lave 8 prosent, i forhold til fjorårets 13,3. Studentdemokratisk ansvarlig Kristian Sjøli og leder Jone Trovåg har flere teorier om hvorfor det er slik. Universitetsavisa var først ute med nyheten.

– For det første var det færre kandidater i år enn i fjor. Den innsatsen kandidatene gjør for å bli valgt personlig har mye å si for oppslutninga, sier Sjøli.

De 8 prosent tilsvarer et antall på omtrent 3 000 studenter. Sjøli forteller at de hadde et mål om å få nærmere 8 000 studenter til å stemme.

Les også: Studentinget innførte i høst ny valgordning.

– Et slikt mål krever mye tid ute blant potensielle velgere. Det er ikke alltid like lett å få til, sier han.

Synlighet og stand

De forteller at det å være synlig er viktig. Studenttinget har lenge hatt stands daglig på både Gløshaugen og Dragvoll. I tillegg har de forsøkt å være til stede på de mindre campusene i Trondheim minst tre ganger i uka.

– Vi har erfart at det er viktig å oppsøke studentene personlig. Vi forklarer dem systemet og minner dem på hvor viktig det er å stemme. Det skaper interesse, forteller Sjøli.

Alle NTNU’s fakulteter er representert i det nye studenttinget. Trovåg forteller at de har sett en klar sammenheng mellom antallet kandidater og valgdeltakelsen ved de ulike fakultetene.

– Der det har vært en større kamp om å bli valgt er oppslutningen høyere, sier han.

Tidligere har man stemt kun på kandidater fra det fakultetet hvor man selv hører til. Nytt av året er at man stemmer fritt på alle kandidatene fra sin by.

– Det er likevel slik at det er de som står deg nærmest og representerer ditt fakultet som engasjerer deg mest og som helst får deg til å stemme, sier Sjøli.

Dyktige kandidater

Sjøli forteller videre at de har hatt mange gode kandidater.

– Alle kandidatene har framstått som dyktige folk, som har lyst til å gjøre sitt beste for studentene. Det viktigste med studenttingsvalget er jo å få inn bra folk. Så tar vi selvfølgelig lærdom av den oppslutningen vi har fått og hvordan vi har gått fram i år, som vi må ta med oss til neste studenttingsvalg, sier han.

Studenttinget merker seg den pågående debatten om listevalg. De forstår at det kan være interessant å se tydeligere forskjeller mellom kandidatene. Tidligere har Studentinget ytret skepsis til listevalg.

– Vi må få flere til å stille og i tillegg sørge for at studentene får en bedre forståelse av hvem de ulike kandidatene er. Der tror jeg vi har en jobb å gjøre og et stort potensial, sier Sjøli.

Powered by Labrador CMS