NTNU faller på internasjonal ranking

NTNU havner blant verdens 400 beste universiteter i en årlig rangering av magasinet Times Higher Education.

Tekst: Margret Meek, Håkon Pedersen

Undersøkelsen, som regnes blant en av de viktigste innenfor sitt felt, inkluderer over 1200 universiteter verden over. Her havner NTNU i bolken 351-400, altså blant de 400 beste universitetene i verden. Dette er likevel en nedgang fra samme undersøkelse i 2018, hvor man kunne finne NTNU over 100 plasser høyere, i bolken 251-300.

Blant de fem norske universitetene som er med i rangeringen, havner NTNU totalt på en tredjeplass, bak Universitet i Oslo og Universitet i Bergen. Førstnevnte har klatret 25 plasser opp til 121. plass, mens sistnevnte har gått fra bolken 201-250 til en 197. plass.

Les også: Norske myndigheter burde lene seg mindre på internasjonale rangeringer, ifølge dette meningsinnlegget fra 2016.

Undersøkelsen rangerer universitetene på et utvalg kriterier, deriblant utdanning, forskning og «international outlook», altså i hvor stor grad universitetet klarer å tiltrekke seg studenter, ansatte og samarbeidsavtaler fra resten av verden. De forskjellige kategoriene teller i ulik grad på den totale scoren, hvor undervisning, forskning og antall siteringer teller henholdsvis 30 prosent hver.

Nye NTNU kan forklare nedgangen

Seniorrådgiver Andreas Wangen ved avdeling for virksomhetsstyring på NTNU mener at dette kan skyldes hvordan undersøkelsen tar antall årsverk i betraktning når de regner ut poengsummen i kategoriene.

– Dette var det første året NTNU ble rangert etter fusjonen. NTNU har blitt tilført vitenskapelige årsverk fra de tidligere høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund. Dette er personale som i langt større grad har brukt sin tid på undervisning, enn de fra gamle NTNU som delte tiden mer jevnt mellom undervisning og forskning.

Han sier at grunnet fokuset på forskning ved institusjonen, så mister NTNU poeng gjennom denne store nytilslutningen i kategorien vitenskapelig ansatte, selv om mange av dem har viet tiden sin til undervisning.

– Rangeringer som Times Higher Education normaliserer mange av sine indikatorer ved å dele dem på antall vitenskapelige årsverk, forteller Wangen.

Undervisning scorer lavere

Til tross for at den store nytislutningen av vitenskapelig ansatte kan forklare nedgangen på antallet forskningspoeng i undersøkelsen, faller også NTNU innenfor utdanning: fra en score på 30,7 poeng i fjor til 25,2 i år, et fall på hele 18 prosent.

Undersøkelsen rangerer også universitetene innen typer utdanning. Her havner NTNU innenfor topp 250, 300 eller 400 i samtlige kategorier, bortsett fra innenfor ingeniørvitenskap og teknologi: her ligger universitetet på en 86. plass. Undersøkelsen viser også at fordelingen mellom mannlige og kvinnelige studenter har endret seg fra forholdet 54:46 til forholdet 51:49.

_Hvordan undersøkelsen utfører rangeringen kan man lese mer om her_.