Glede: Samfundet er fornøyd med at stadig flere ønsker å bli frivillige på Huset.
Glede: Samfundet er fornøyd med at stadig flere ønsker å bli frivillige på Huset.

Rekordsøkertall for Studentersamfundet

Samfundet mener fusjonen og målrettet arbeid på alle campus kan være forklaringen.

Publisert Sist oppdatert

Årets høstopptak lå an til å bli en moderat affære, det er normalt opptakene i oppløpet til festivalen UKA som trekker søkere. Men årets opptak er rekordstort - 30 prosent flere har søkt om frivillige verv på Studentersamfundet.

Synlig på alle campus

– Vi har hatt fokus på å være synlig på alle campus i byen. Når vi får så høye søkertall betyr det at vi har gjort en bra jobb med å markedsføre opptaket, sier leder Iben Christine Aanonsen for markedsføringsgjengen på Studentersamfundet.

Presseansvarlig for Samfundet, Maren Kronlund, mener at arrangørene for fadderukene også burde takkes fordi de har vist hvilket tilbud som finnes i byen.

– Det kan hende at fusjonen har hatt noe påvirkning ved å skape en mer helhetlig studentmasse som gjør at flere føler tilhørighet, sier Kronlund.

– Jeg håper i hvert fall at flere føler tilhørighet til Samfundet nå.

Les også portrettet med Samfundetleder Gabriel Qvigstad

– Ikke bekymret for nye studenter

I fjor raste diskusjonene om den nye studieforskriften, og flere mente at den kunne skade frivilligheten i Trondheim.

Det ble gjort flere endringer i forskriften før den endelig ble vedtatt av NTNUstyret etter press fra studentene, men studentrepresentant Kim Allgot var heller ikke da helt fornøyd.

Han mente da at enkelte punkter i forskriften kunne slå negativt ut for de aller svakeste studentene, og at den enda kunne påvirke frivillighetskulturen negativt.

De nye studentene ved NTNU er de første som vil omfattes av forskriften.

– Det er naturlig å anta at det vil påvirke negativt dem som er svakest, sier Allgot, om at studenter nå har kun tre ordinære forsøk for å bestå et emne.

Er du bekymret for at de studentene som blir frivillig på Samfundet kan få en uventet baksmell?

– Nei, det er jeg egentlig ikke, sier Allgot, som legger til at det er positivt at Samfundet har gode søkertall.

Studentersamfundet har hatt en jevn økning i antall betalende medlemmer og ligger i dag på cirka 12 000.

Antallet som har søkt om å være frivillige på Samfundet har også steget siden høst 2014 med hele 44 prosent.