Tilgi meg Bovim, for jeg har syndet

Jeg har ikke stemt ved årets studentvalg.

Tekst: Jenny Westrum-Rein, redaktør Under Dusken

Tallene tyder på at jeg sannsynligvis ikke er den eneste. NTNU har slitt med lav valgdeltagelse blant studentene i flere år. I vår valgte kun 9,2 prosent av de totalt 37 192 stemmeberettigede studentene å benytte seg av stemmeretten sin. I år gikk deltakelsen nedover, bare 8,4 stemte. De valgte studentrepresentantene gikk med andre ord inn i sine verv med under ti prosent av studentene i ryggen. Det er intet annet enn bekymringsverdig.

Mens valgdeltakelsen hos de andre universitetene har økt har NTNUs tall de siste årene stått på stedet hvil. Kun 40 studenter har stilt til valg. 25 av dem kommer til å bli valgt inn. Studenttinget og studentpolitikerne har et godt, gammeldags PR-problem. Det blir for enkelt å skylde på studentenes manglende engasjement. Frivilligheten, bestående av linjeforeninger, Samfundet og andre studentorganisasjoner, beviser det motsatte. Problemet er større enn som så, og den største utfordringen ligger hos NTNU.

Les også: Studenttinget har valgt ny leder

Forklaringen på den lave valgdeltakelsen er nok allikevel enkel – studentene forstår ikke hva Studenttinget gjør, hvorfor de burde bry seg eller hvorfor de burde stemme. For å sikre høyere valgdeltakelse behøves det en større forståelse av hvorfor Studenttinget er viktig. De fleste som stemmer ved studentvalget stemmer trolig fordi de kjenner kandidatene som stiller til valg. Resultatet blir et slags elevråd for høyere utdanning, hvor den kuleste gutten i klassen vinner ut fra popularitet.

Det gagner verken studentene eller student-politikerne, som skal tre inn i det som burde være et meningsfullt verv.

Les også: – Vi burde gjort mer for å øke oppslutningen