Vil ikke godkjenne studiekontrollen ved NTNU

Risikerer at kvalitetssikringen for utdanning underkjennes.

Publisert Sist oppdatert

En sakkyndig komité anbefaler overfor NOKUT's styre å ikke godkjenne NTNUs system for kvalitetssikring.

– Hvis styret kommer til at systemet ikke godkjennes, får NTNU seks måneders frist til å rette opp manglene og fremstille seg for en ny evaluering. Dersom ny evaluering viser at systemet fortsatt ikke kan godkjennes, mister institusjonen retten til å etablere nye studier, sier NOKUT-direktør Terje Mørland til Universitetsavisa.

– Dette er ingen evaluering av kvaliteten på NTNUs utdanning, sier prorektor for utdanning og læringskvalitet, Berit Kjeldstad i en pressemelding.

Les også: - Undervisningen står på stedet hvil

Varierende gjennomføring

Kvalitetsmeldinger fra 2011 stadfester at det er manglende oppslutning fra studentene på arbeidet i referansegrupper og at gruppene kun tar tak i små ting, ikke store problemer som dårlige forelesere, skriver Universitetsavisa.

Rapporten sier at studentene trives ved NTNU og at det ikke settes tvil rundt universitetets kompetanse, men det kritiseres at det ikke finnes noen direkte forklaring på hvordan kvalitetssikringen skal foregå. Systemet gir de forskjellige instituttene og fakultetene frihet til å selv ordne kvalitetssikringen, noe som fører til forskjellige evaluering hos hver enkel institusjon.

Kjeldstad understreker at NTNU-ledelsen tar rådene i rapporten på alvor.

– Vi vet at utdanningen ved NTNU holder høy kvalitet, men vi har ikke vært gode nok på å systematisere rutinene som skal sikre at kvalitetsavvik blir fanget opp og korrigert i alle ledd, sier Kjeldstad.

– Rapporten påskynder dette arbeidet ytterligere, og vi kommer til å sette fullt trykk på å få på plass et forbedret system i løpet av den fristen som NOKUT gir oss, sier hun.

Skadelig for omdømmet

Studenttingsleder Simon Utseth Sandvåg mener at det er uheldig at NTNU får kritikk.

– Det kan være skadelig for omdømmet til NTNU hvis dette ikke ordnes. Men samtidig er det en bra mulighet for å rydde opp i systemet slik at forbedringer kan finne sted, sier han.

Sandvåg forteller at de støtter innholdet i rapporten selv om den kritiserer NTNU.

– Rapporten poengterer at det skjer mye bra ved NTNU, men at det er mangler ved kvalitetssikringen.