Filolosofistudent Alexandra Esdaile mener det er alvorlig dersom jobbsjansene hennes er mindre.
Filolosofistudent Alexandra Esdaile mener det er alvorlig dersom jobbsjansene hennes er mindre.

– Vi trenger kvinnelige rollemodeller

I vår ble det utlyst ti nye stillinger ved institutt for filosofi og religionsvitenskap, hvor samtlige ble tildelt menn. Det har blitt møtt med sterk kritikk.

Tekst: Marita Solheim, Lisa Bye

Nå vil det humanistiske fakultet ved NTNU prioritere kvinner til nye stillinger. Ifølge Khrono, som først omtalte saken, var det opprinnelig innstilt en kvinne til én av stillingene, men hun takket nei og stillingen gikk til en mann. Det var snakk om to førsteamanuensisstillingene og åtte universitetslektorstillinger i filosofi.

Professor ved institutt for tverrfaglige kulturstudier Vivian Anette Lagesen.
Professor ved institutt for tverrfaglige kulturstudier Vivian Anette Lagesen.

Forventer bedre kjønnsbalanse

Alexandra Esdaile er masterstudent i filosofi ved NTNU. Hun er overrasket over at de ikke var bevisste på kjønnsbalansen ved ansettelse.

– Det er alvorlig hvis jeg tenker på fremtiden min og vet at sjansen for å få jobb er liten, siden man gang på gang ser at jobbene blir gitt til menn, sier hun til Under Dusken.

Det kom reaksjoner mot fakultetet for ansettelsene i vår, og et eget utvalg ble opprettet for å utarbeide en rapport der de vurderte ansettelsesprosessen.

– Etter å ha lest rapporten virker det ikke som at intensjonen var å ekskludere noen, sier Esdaile.

Hun forventer likevel mer. Tradisjonelt sett er filosofi et mannsdominert yrke.

– Man har ikke vært nok bevisst på kjønnsbalansen. Det er viktig med rollemodeller. Kvinnelige filosofistudenter må ha noen forelesere som er kvinner.

– Noen professorer er veldig bevisste. Hvis du tar opp et tema så tipser de om den tenkeren som er best på det, uavhengig om det er en kvinne eller en mann, legger hun til.

Hun forteller at studentene reagerer om det bare er mannlige forfattere på pensumlistene.

– Da sjekker vi om det er noen kvinner som bør være med og sier ifra.

Masterstudenten håper at kvinner som har lyst å søke og er kvalifiserte fortsatt vil gjøre det.

– Det kan være at folk ikke søker fordi de tror det bare er en eneste stor guttegjeng her, men jeg tror de som virkelig interesserer seg for faget søker uansett, avslutter hun.

Flere filosofistudenter har reagert på ansettelsene hos instituttet. Klassekampen skrev nylig om hvordan filosofistudenter i vår gikk til aksjon ved å klistre opp plakater i trappeoppgangene med bilder av mannlige filosofer påført teksten «All men are created equal».

Les også: Åge Sten Nilsen fant kjærligheten i Stjørdal – klar for å temme rockedyret.

– Ingen "quick fix"

Vivian Anette Lagesen, professor ved NTNU, ledet utvalget som utarbeidet rapporten om ansettelsesprosessen tidligere i år.

– Arbeidet med rapporten var lett, fordi ingen av de involverte ønsket dette resultatet og alle var innstilt på å bidra for å finne ut hvordan dette kunne vært gjort bedre, forteller Lagesen til Under Dusken.

Hun mener likevel at rapporten ikke var avgjørende for at fakultetet nå aktivt søker etter kvinner.

– Fakultetet og ledelsen har hele veien vært opptatt av å skape bedre kjønnsbalanse, selv om det glapp i denne prosessen, sier hun.

– Hva bør man gjøre for å rekruttere flere kvinner til filosofistillinger?

– NTNU trenger å ta innover seg er at det ikke er så lett å justere kjønnsbalansen i fag helt uten videre. Det er ingen «quick fix.» Det må jobbes langs mange dimensjoner, både i rekruttering til fag, men også med rekruttering til faste stillinger, mener Lagesen.

Les også: Etter mange år med konflikt overtar rektor styringen av IHS.

Oppfordrer til å søke aktivt etter kvinner

Mandag denne uken diskuterte fakultetsstyret ansettelsene på filosofi.

– Fakultetet må søke aktivt etter kvinner for å bedre kjønnsbalansen, sa styreleder Einar Lie til Universitetsavisa.

Til Under Dusken sier han at det kom mange gode og kritiske kommentarer under møtet. Han roser arbeidet bak rapporten. I høst vil det bli lyst ut fem nye filosofistillinger ved NTNU.

– Det er viktig at kvinner som ble sortert ut ved den forrige ansettelsen får en ny oppfordring om å søke nå, mener han.

Lie er professor ved Universitetet i Oslo og ser den samme overvekten av mannlige studenter og forelesere på filosofistudiet der.

– Spørsmålet er om man har gjort nok for å rekruttere kvinner. Svaret er nei, fastslår styrelederen. Han er likevel optimistisk med tanke på prosessen videre for å oppnå mer kjønnsbalanse på fagfeltet.

Under Dusken har ikke lyktes med å få kommentar fra dekan ved Det humanistiske fakultet ved NTNU, Anne Kristine Børresen, men hun sier til Universitetsavisa at hun vil jobbe aktivt for at det blir tilsatt flest mulig kvinnelige filosofer.