Ansvaret for universitetsbyggene kan bli fratatt NTNU

NTNU og flere andre universiteter kan miste forvaltningen av universitetsbyggene til Statsbygg. Den endelige avgjørelsen er ventet i løpet av året.

Publisert Sist oppdatert

I tillegg til NTNU Trondheim er UiO, UiB, UiT, NMBU og NIH berørt av rapporten «Områdegjennomgang – Bygge- og eiendomspolitikk i statlig sivil sektor».

Rapporten ble utført av konsulentselskapet Capgemini Invent på oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Konklusjonen var at dagens modell med selvforvaltet eiendom bør avvikles.

«Capgemini anbefaler å avvikle modellen der ulike statlige virksomheter forvalter egen eiendomsmasse, og overføre ansvaret for eiendomsforvaltningen til Statsbygg», heter det i en pressemelding fra Regjeringen i april, 2019.

Anbefalingen begrunnes med at staten kan spare betydelige beløp gjennom økt arealeffektivitet, endret lokalisering og bedre vilkår i leieavtalene.

Les også: Vi snakket med NTNUs nye rektor

Ikke enige

Rapporten har vekket stor oppsikt. Før jul uttalte Universitetsdirektør Arne Benjaminsen ved UiO til Uniforum at «vår vurdering er at det vil være dårlig og ineffektivt» å overlate universitetsbygningene til Statsbygg. John Skogen, eiendomsdirektør ved UiO er heller ikke enig i utredningen.

– Det har vært prøvd før, men all sunn fornuft tilsier at det er helt irrasjonelt å gjøre. Det er ikke noen gode grunner til å gjøre det, og Capgemini-utredningen var mangelfull, sa Skogen til Forskerforum tidligere i januar.

I forrige uke uttalte også studentledere ved de respektive universitetene, blant dem Åste Solheim Hagerup fra Studenttinget ved NTNU, seg kritisk til rapporten med et debattinnlegg titulert «Norske universiteters eiendommer bør ikke overdras til Statsbygg».

Les også: Dette er din nye minister

Faglig uenighet

Etter den første rapporten fra Capgemieni Invent har det nå dessuten kommet tre nye rapporter fra henholdsvis De Facto (kunnskapssenteret for fagorganiserte), Multiconsult og Oslo Economis. De tre rapportene er alle uenige i konklusjonen fra Capgemieni Invent.

Multiconsult mener det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å konkludere som anbefalt i områdegjennomgangen. Oslo Economics mener at områdegjennomgangen ikke oppfyller kravene til utredninger av statlige tiltak og at den derfor ikke er egnet som bestlutningsgrunnlag, skriver Universitetsavisa. Dermed er det både politisk og faglig uenighet i den nokså betente forvaltningssaken.

Les også: Hallstein: en av de fire store

Avklaring kommer i løpet av året

Det er foreløpig uavklart om regjeringen vil følge anbefalingen fra Capgemini Invent og la Statsbygg ta over universitetsbyggene. Men statssekretær Lars Jacob Hiim (H) skriver i en epost til Uniforum at Regjeringen tar sikte på å få på plass ei avklaring om framtidig forvaltningsmodell for eiendommene i løpet av 2020.