Året som gikk

2019 går mot slutten, og vi ser tilbake på noen studentnyheter som definerte 2019.

Tekst: Sigrid Solheim, Margret Meek, Vilde Aurora Halle Tvedten & Marte Ottesen

Ny stipendordning

I statsbudsjettet for 2020 fullføres planen om elleve måneders studiestøtte, men den nye stipendordningen som trådte i kraft i år skapte likvel misnøye. For å gi studenter et sterkere insentiv til å fullføre en grad ble det for studieåret 2019-2020 innført en ny omgjøringsordning for lån og stipend i høyere utdanning. Andelen studielån som blir omgjort til stipend ved beståtte emner senkes fra 40 til 25 prosent, mens de resterende 15 prosentene blir kun omgjort til utdanningsstipend ved fullført gradsutdanning.

Les også: Mener regjeringen bløffer studentene.

Nybyggprosjektet så framgang

Studentersamfundets nybyggprosjekt har gått framover i 2019, med flere viktige vedtak. 12. januar stemte Storsalen over romprogrammet for nybygget. Flertallet gikk for alternativ tre, som inkluderte både konsertscene og blackbox. I sommer bevilget Trondheim kommune 15 millioner kroner til nybygget, men det ble ikke bevilget penger over statsbudjettet denne gangen. Etter at vedtaket ble utsatt tidligere i høst, kunne Storsalen i november godta bevilgningen til fyllingen i Nidelva - et prosjekt man på grunn av rasfaren i området er helt avhengig av at blir gjennomført dersom det skal bygges på Fengselstomta bak Samfundet.

Les mer om nybygg på Studentersamfundet: her.

Alle skal ut

Under en samling for NTNU-ledelsen i januar la Gunnar Bovim fokus på at NTNU må internasjonaliseres. Målet er at innen 2021 skal 20 prosent av studenter på bachelornivå og 40 prosent på masternivå ha utvekslet før de får tildelt universitetsgraden. Anne Borg, prorektor for utdanning, mener utveksling bør være regelen og ikke unntaket, men at det ikke skal være obligatorisk å dra til utlandet.

ISFiT

ISFiT er verdens største tematiske studentfestival og i vår inntok festivalen Samfundet med hovedtemaet migrasjon. Årets festival hadde et fullpakket program bestående av debatter, konserter og ulike kunstinnslag som skulle belyse temaet. I år ble vinneren av studentenes fredspris Fasiha Hassan, på grunnlag av hennes arbeid med kampanjen #FeesMustFall i Sør-Afrika. Under festivalen kom rundt 500 internasjonale studenter for å delta, fra over 100 forskjellige nasjonaliteter, noe som førte til uforutsette problemer. Ved oppstart trengte festivalen fortsatt 300 sengeplasser til de besøkende.

Moser-teamet fant nye hjerneceller

I april kom nyheten om at Nobelpris-vinnerne May-Britt og Edvard Moser oppdaget en viktig del av stedsansen vår, nemlig hvilke hjerneceller som måler avstand og retning til alle objektene i våre omgivelser. Cellene fikk navnet objekt-vektorceller og viser hvordan vi forholder oss til ting vi har rundt oss. May-Britt Moser sammenlignet funnet med oppdagelsen av gridcellene som lager kart i hjernen vår som vi orienterer oss ut fra.

Metrobussene

Den 3. august i år rullet de nye metrobussene offisielt ut i Trondheim. Bussene er en del av et prosjekt som begynte i 2014, og er en del av Bymiljøavtalen som skal bidra til at Trondheim når nullvekstmålet. Med de nye bussene kom også en omstrukturering, med nye ruter og endringer av holdeplasser. På et lavere nivå introduserte også ATB endringer i form av nye dører og fjerning av billett-registrering. Det har likevel vært noen problemer å løse opp i, med kritikk av de nye reiserutene som skaper hodebry for de som ikke bor ved knutepunktene.

Bovim

Etter seks år som rektor ved NTNU hadde Gunnar Bovim sin siste dag i stillingen den 21. august. Bakgrunnen for avtredelsen skal ha vært forholdet til prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal, som ble offentliggjort allerede i juni. I sin tid som rektor var Gunnar Bovim kjent som en sterk aktør i fusjonsprosessen mellom NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik, samt for å øke andelen studenter som tar deler av utdanningen sin i utlandet. Ved et styremøte i slutten av august ble prorektor Anne Borg konstituert som rektor, og har siden søkt på stillingen.

Puslespill

Tidenes første verdensmesterskap i puslespill gikk av stabelen i Valladolid i Spania i september. 200 lag fra hele verden deltok, og blant dem var trondheimsstudentene Tormod Kårstad og Ole Nesheim. Spania, Tsjekkia og Russland viste seg som sterke puslenasjoner, mens Norges representanter endte på en 49. plass med en tid på 59 minutter og 56 sekunder.IHS

En lang og komplisert konflikt ved Institutt for Historiske Studier førte eventuelt til nedleggelsen av instituttet under et styremøte den 31. oktober. På nyåret etablerte NTNU-ledelsen en arbeidsgruppe med mandat til å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet ved instituttet, og leverte en rapport med funn og forslag til framgang. Som resultat blir IHS splittet i to institutter fra desember, hvor Anne Borg beholder det organisatoriske ansvaret. Problemene ved instituttet startet allerede i 2013, da de gikk fra en valgt ledelse til en ansatt, og det har siden utviklet seg et til et dårlig arbeidsmiljø for de ansatte.

Les også: Studentene påvirkes av konflikten ved IHS.

Lokalvalg

Årets lokalvalg ble preget av debatten rundt bompenger. Med lister fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i flere av landets kommuner, debatt om lokale fødeavdelinger og en betraktelig økning i oppslutning til Senterpartiet, var det bygda mot byen som satte sitt preg på ordskiftet under årets valg. NRK møtte kritikk etter at det kom fram at programmet Folkeopplysningen hadde prøvd å påvirke skolevalget ved en skole i Lillestrøm, blant annet gjennom falske profiler på sosiale medier. For Trondheim sin del var dette det første valget etter kommunesammenslåingen med Klæbu – Rita Ottervik og den rødgrønne koalisjonen fikk beholde flertallet, til tross for en kraftig tilbakegang for Arbeiderpartiet.

Les kommentarer relatert til lokalvalget: Din stemme teller og Ingen kriger om studentvelgeren.

UKA

I høst gikk UKA av stabelen for 48. gang, under navnet Vivillé. Slagordet «magiske øyeblikk» preget festivalen, og UKEsjef Julian Mæhlen tok tak i både nye og gamle tradisjoner hvor UKEtoget ble arrangert for første gang på 18 år. På den mer nyskapende siden ble det satt i gang en «grønn UKE» for første gang, hvor festivalen satt fokus på bærekraft og miljø. Likevel ble det rettet kritikk mot UKAs hovedsamarbeidspartner, Equinor, hvor miljøorganisasjoner anklaget UKA for grønnvasking. UKA satte også rekord med Nord-Europas største silent disco.

Les også: Så mye ville det (omtrent) kostet å få med seg alt under UKA19.

Protester

Høsten har vært preget av protester rundt om i verden. I Hong Kong har demonstrasjonene for demokrati foregått siden juni, med stadig eskalerende sammenstøt mellom demonstranter og politiet. I Chile kreves det sosiale reformer og endringer i grunnloven, med protester som har foregått siden oktober. I begge land har norske studenter på utveksling følt på de ustabile forholdene, og i Hong Kong blir NTNU-studenter evakuert tilbake til Norge.

Les også: NTNU studenter fanget i opptøyene i Chile.

Campusutvikling

Ønsket om å utvikle fagmiljøene ved NTNU til en samlet campus har vært aktuell i en årrekke, men nå er NTNU stadig nærmere en realisering av campusprosjektet. Motivasjonen bak campussammenslåingen er en samling av fagmiljøene, og et håp om økt tverrfaglig samarbeid. Istedenfor at lignende linjer og studier skal ligge spredt geografisk, er målet å få dem sentralisert. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø bekreftet at det bevilges 40 millioner til planleggingsprosessen av campus-prosjektet i statsbudsjettet for 2020.

Les også: Starbucks på campus.

Foodora-streik

Sykkelbudene i Foodora streiket for tariffavtale og kompensasjon for skade og slitasje på utstyret de selv må stille med. Streiken, som varte i fem uker fra august til september, endte med at Foodora møtte kravene til syklistene. Resultatet ble et tillegg på grunnlønn, tillegg for utstyr og et eget vintertillegg, som i sum utgjør 15 000 kroner i året for fulltidssykkelbudene.Underskudd ved Institutt for musikk

I år ble det stopp i budsjettet til Institutt for musikk, da det ble oppdaget at det i tidligere år har blitt brukt mer enn de har. Underskuddet ble så stort at styret til Det humanistiske fakultet tok grep om situasjonen, og instituttleder Nora Kulset fikk oppgaven med å nøste opp i økonomien. Selv om endringene av studieplanene ble gjort med studentene i bakhodet, opplevde noen av elevene uro rundt kuttene som ble gjort. Spesielt praktiserende musikere følte på endringene, men holdt tillit til ledelsen.

Gonoré fortsatt i vinden

Spredningen av kjønnssykdommen gonoré fortsetter, ifølge tall presentert av NRK. Økt reising, med seksuelle interaksjoner som følge, siteres som en årsak for økningen forteller en sykepleier ved Sit. Selv om sykdommen begynner å utvikle resistens mot de fleste typer antibiotika, er det likevel håp nå som forskere kommer nærmere å skape en vaksine som stopper bakterien bak gonoré.