Atb sine tiltak for å hindre koronasmitte

Til tross for stengte universiteter og arbeidsplasser i Trondheim fortsetter Atb sine busser å gå. Søndag 15.03 satte de igang tiltak for å begrense smittefaren for både passasjerer samt bussjåfører.

Publisert Sist oppdatert

Begrenset kontakt mellom sjåfør og passasjer

For å holde kollektivtrafikken i gang er det viktig at sjåførene ikke blir smittet av pasienter, eller eventuelt smitter reisende. Mange av de nye vedtakene til AtB baserer seg dermed på minst mulig kontakt mellom sjåfør og passasjer.

Færre passasjerer vil ikke ha noe å si for tilbudet.  Foto: Atb
Færre passasjerer vil ikke ha noe å si for tilbudet. Foto: Atb

På busser vil ikke den forreste døra åpne seg, i tillegg til at det vil være et sperrebånd bak sjåføren. Ved metrobussene sitter sjåførene allerede inne i en beskyttet bås, og det er derfor ikke behov for tiltak her.

Både kontantbetaling og billettering ombord bussen vil bli stoppet i denne perioden. Dette er av smittehensyn. Passasjerer oppfordres til å benytte seg av AtB mobillett, SMS-billett, t-kort og andre selvbetjente tjenester. Det vil også være mulighet for å benytte billettautomat ved enkelte strekninger, men nettbillett er det optimale.

Viruset overlever på plastoverflater

AtB ønsker at det kollektive transporttilbudet skal oppleves som trygt og uten smittefare ombord bussen. Som et resultat av dette kommer derfor dørene til å åpne seg automatisk – uten at en må trykke på «åpne»-knappene. Dette er for å redusere kontakt mellom passasjerer og plastoverflater.

I tillegg til dette vaskes bussene daglig, nå med fokus på flater som berøres eller hvor partikler legger seg. Denne vasken vil være skjerpet og gjennomføres grundig i perioden fremover.

Planlegger ikke å kutte flere ruter

Nattbuss og nattrikktilbudet til AtB har opphørt fra og med 13. mars. Dette har imidlertid ingen betydning for busstilbudet ved dagtid.

Kommunikasjonsrådgiver ved AtB, Tormod Ellingsen, mener at et synkende passasjertallet i tiden fremover ikke kommer til å påvirke antall avganger for bussene.

–Tilbudet vil gå som normalt. Det er en fordel at det er god plass mellom folk på bussen, og vi har oppfordret folk til å reise utenfor rushtidene samt sykle eller gå, noe som gjør at bussene oppfattes som tommere. Om vi hadde redusert tilbudet ville det vært flere passasjerer per buss, og dermed større smittefare, mener Ellingsen.

Ellingsen understreker at kollektivtransport er en viktig funksjon for at samfunnet skal gå rundt, samt for å besette samfunnskritiske jobber. AtB vil derfor opprettholde tilbudet sitt så lenge det er både mulig og forsvarlig.

Billettkontroll vil fortsette som normalt

I Oslo har Ruter annonsert at de, av smittehensyn, ikke kommer til å bedrive billettkontroll i perioden fram til 26. mars. Dette er ikke tilfellet i Trondheim.

– Billettkontrollørene er ute på bussene og tar hensyn, forteller Ellingsen.

Ved en eventuell billettkontroll vil kontakt begrenses for å forhindre smittefare. Nøyaktig hvordan dette vil foregå er opp til kontrollørene.

Ønsker seg hensynsfulle passasjerer

AtB forholder seg til FHI sine anbefalinger og pålegg, og ønsker at deres passasjerer skal gjøre det samme. De har kommet med følgende liste med reiseråd:

Atbs reiseråd

  • Ingen kontant betaling, bruk våre andre betalingsløsninger
  • Hold avstand til andre passasjerer
  • Ikke gå om bord dersom du ser at det er trangt om plassen
  • Hvis du har vært i kontakt med smitten eller er syk, ikke reis kollektivt
  • Gå eller sykle om du kan
  • Reis utenom rushtid om du kan
  • Vask hendene ofte og grundig

På http://atb.no/korona kan en lese resten av reiserådene til AtB, samt oppdatere seg på siste nytt angående buss i tiden fremover. Tiltakene blir oppdatert fortløpende.