Blanke ark for studentdemokratiet

Studentrepresentantene fra HiG, HiST, NTNU og HiÅ vil sørge for at studentdemokratiet forsterkes gjennom fusjonen

Publisert Sist oppdatert

Jone Trovåg fra NTNU, Synne Grønvold fra HiST, Jonathan Sørfonden fra HiG og Marius Martinsen fra HiÅ møttes torsdag 12. mars for å diskutere framtidens studentdemokrati på stor-NTNU. Målet er at det nye studentdemokratiet skal bli bedre enn det institusjonene har hatt hver for seg.

Et enklere studentdemokrati

Selv om han ser at prosessen kan være utfordrende, mener studenttingsleder Jone Trovåg dette kan være en mulighet til å forenkle studentdemokratiet, slik at flere kan engasjere seg og holde seg oppdatert på saker som angår dem.

– Dette er en gylden mulighet til å lage noe bedre enn det vi har i dag. Vi vil engasjere mer. Med en enklere struktur får den gjengse student mulighet til å se og merke sin påvirkningskraft i større grad, sier han

Alt i alt kan han fortelle at møtet gikk veldig bra og at alle studentrepresentantene gleder seg til å jobbe videre med saken.

Ønsker sterkere studentdemokrati

Universitetsavisa melder at det som sto på planen blant annet var hvordan studentrepresentantene skal sikre studentenes stemmer, hvordan de skal velge sine tillitsvalgte, hvordan de skal sørge for opplæring og hvordan de skal skaffe gjennomslagskraft for studentenes ønsker og behov.

– I bunnen ligger utfordringen med å skape enda bedre kontakt emd grasrota. Det gjelder for alt studentdemokrati, sier Grønvold til Universitetsavisa.

Mye har blitt gjort forskjellig på de ulike institusjonene, og dette må tas hensyn til. For eksempel gjennomfører ikke alle institusjonene valg i samme periode. Alle institusjonene følger likevel loven om at valg til studentting og -parlamenter skal skje ved urnevalg.

– En stor utfordring blir å få alles stemme hørt. Dette skal vi jobbe med videre. Møtet i går fungerte som et planleggingsmøte for arbeidsgruppen, og vi håper å få til å møtet én gang i måneden framover, sier Trovåg.