Bråk etter avsløring av fortrolig mail og upassende post-it lapper

To professorer ved Institutt for historiske studier fikk skriftlige advarsler etter å hengt opp post-it lapper og ved å dele fortrolige e-poster

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med konflikten ved Institutt for historiske studier (IHS) sendte NTNU ut to skriftlige advarsler, det skriver Adresseavisen. En advarsel ble gitt til professor Pål Thonstad Sandvig, som hengte opp lapper på døren til en kollega, og en advarsel ble til professor Øyvind Thomassen, som delte en fortrolig e-post og krevde å få utlevert flere e-poster om samme tema fra instituttlederen.

Lapper på døren

Etter at Kristian Steinnes ble tvangsflyttet ut av instituttet høsten 2018 fikk professor Pål Thonstad Sandvik en advarsel fra NTNU etter han hengte opp post-it lapper på den gamle kontordøren til Kristian Steinnes. På de gule lappene stod det blant annet: «Velkommen tilbake Kristian!»

I advarselen forteller NTNU at det er blitt hengt opp ti til tolv slike lapper, og at flere av kollegaene følte seg opprørt over lappene, det skriver Adressa som har fått innsyn i advarslene. Videre står det i advarselen at «dette er ikke en uskyldig handling, men utilbørlig opptreden egnet til å krenke flere kolleger i ditt arbeidsmiljø, og det er forsterkende at dette gjentok seg.»

Sandvik har skriftlig beklaget at han hengte opp lapper, men hevder at han bare har hengt opp to til tre slike post-it-lapper. Samtidig reagerte Sandvik med forbauselse og vantro når han mottok advarselen, ettersom han mente at NTNU ikke hadde grunnlag for advarselen.

– Kontoret stod tomt, og innholdet på lappene var en positiv hilsen til en sykmeldt kollega. Det var verken uvennlig eller støtende, forteller Sandvik til Adressa.

Sandvik poengterer også at advarselen setter terskelen for hva som blir oppfattet som trakassering veldig lavt.

Fikk du med deg? Atb med nye priser og ruter

Negative omtale av ansatte

Professor Øyvind Thomassen fikk en advarsel fra NTNU fordi han i oktober 2018 videreformidlet en e-post med fortrolig informasjon fra daværende instistuttleder Tor Einar Fagerland til coachen hans. I e-posten kommer instituttleder Tor Einar Fagerland med negative omtaler av ansatte på instituttet.

Adresseavisen opplyser at i advarselen viser NTNU til en e-post der Thomassen ber instituttleder Fagerland sende ham «all korrespondanse, brev referat og e-poster» han har hatt med et utenforstående firma som har vært brukt til å gi råd i forbindelse med arbeidsmiljøspørsmål ved instituttet.

I en senere e-post skrev Thomassen, som den gang var verneombud, at han mente det var nødvendig å informere hele staben om situasjonen i arbeidsmiljøarbeidet.

Instituttlederen oppfattet dette som at Thomassen ville spre en e-post skrevet i fortrolighet til hele kollegiet og så på dette som en trussel. Fagerland valgte å trekke seg som instituttleder i oktober 2018.

Les også: Stormannsgale NTNU

Kritikkverdig oppførsel

NTNU mener at Thomassen har gått langt utover den tilsynsrollen et verneombud har, og oppfatter at selv om Thomassen opptrådte svært kritikkverdig, er en skriftlig advarsel likevel tilstrekkelig skriver Adressa.

Thomassen forteller at han ikke forstår at det han får advarsel om kan virke som truende og mener at NTNU ikke har grunnlag for å gi en skriftlig advarsel.

Videre forteller HR-sjef ved NTNU Arne Hestnes at den skriftlige advarselen fra NTNU gir beskjed om hva som er akseptabel oppførsel mellom ansatte.