ENERGIMANGEL: Urbefolkningen i Nicaragua mangler bærekraftige energikilder for å effektivisere arbeidet.
ENERGIMANGEL: Urbefolkningen i Nicaragua mangler bærekraftige energikilder for å effektivisere arbeidet.

Bruker mastergrader som bistandsarbeid

Ingeniører uten grenser vil skape bærekraftige energikilder i utviklingsland.

Publisert Sist oppdatert

Ingeniører uten grenser (IUG) jobber for at flere studenter velger en humanitær og bistandsrettet mastergrad. Organisasjonen er delt inn i flere seksjoner spredt over hele landet, og på NTNU finner vi den som ble stiftet først i landet. Leder for faggruppa IUG Ellen Døli forteller at praktisk bruk av masteroppgaver er kjernen i organisasjonens arbeid i Trondheim.

– IUG bruker mastergrader som en ressurs til å hjelpe utviklingsland etter målene til organisasjonen. Vi jobber også med å få inn mer fag med bistandsfokus i utdannelsen, uten å måtte ta fag utenfor utdanningsplanen, sier Døli.

IUG er avhengige av at studenter viser interesse, og ønsker å skrive en master som er bistands- eller miljørettet.

– Vi har opptak i begynnelsen av hvert semester. Vi er interessert i alle mulige folk, fra alle klassetrinn og sivilingeniørutdanninger, sier Døli.

Energiløsninger i Nicaragua

IUG har tidligere hatt prosjekter som å bygge vannkraftverk i Afghanistan, og drikkevannstilgang i Sahara. Nå er det bærekraftig energi i Sentral-Amerika som står i fokus. Sjef for IUGs mastergrupper Anders Lund Eriksrud, forteller om den håpløse situasjonen i en glemt og undertrykt region.

– Vi har et prosjekt gående nå i Nicaragua. Det er et relativt rikt land, men på østkysten er det to regioner med urbefolkning som har blitt neglisjert av styresmaktene. De har ingen infrastruktur, eller strøm. Diesel blir fraktet på små båter langs kanalen, for å forsyne aggregatene de bruker, sier Lund Eriksrud.

Dagens metode er kostbar og tungvint, for et landområde med mye potensial. IUG er derfor i kontakt med to masterstudenter som skal jobbe med å skaffe en mer bærekraftig energikilde.

– Studentene vil først jobbe med det prosjektbasert, og deretter skrive master. I februar drar de nedover i tre uker for å observere og samle data, sier Lund Eriksrud.

Frukt og møbler

Ved å få til en bærekraftig energiforsyning, ønsker IUG å hjelpe lokalbefolkningen å få til en stabil produksjon av salgbare varer. Dette har vært vanskelig under de nåværende forholdene.

– Urbefolkningen har tørkemaskiner for frukt, og vil lage mat som smør, men sliter med strømmangelen. De ønsker også å lage møbler, men aggregatene som brukes er for dyre og dårlige i drift, sier Lund Eriksrud.

For å få prosjektet på føttene har IUG vært i kontakt med FADCANIC, en organisasjon som allerede jobber i regionen. FADCANIC drifter et skog- og jordbrukssenter, og jobber for autonomi og likestilling.

– Vi har fått hjelp av Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) for å sikre at arbeidet er legitimt, og gått god for at de er seriøse og engasjerte, sier Lund Eriksrud.

Etter masteroppgavene er ferdig håper organisasjonen på en løsning, og bedre vilkår for selvstendig produksjon av varer.