Demonstrerte for å bevare internklinikkene

Studentene føler at de ikke blir hørt dersom ansvaret for terapiopplæringen flyttes fra NTNU til spesialisthelsetjenesten

Publisert Sist oppdatert

Over 80 psykologistudenter trosset onsdag formiddag regnværet for å fremme kravene sine utenfor Scandic Nidelven. Der var nemlig NTNU-styret samlet for å ha styremøte.Rektor ved NTNU Gunnar Bovim har foreslått flytte ansvaret for psykologistudentenes terapiopplæring til St. Olavs. Det reagerer studentene sterkt på.

– Vi mener terapiopplæringen vi skal ha bør være i regi av NTNU og ikke flyttes til spesialisthelsetjenesten. Psykologstudiet mister kontrollen over det pedagogiske opplegget. Vi trenger pasienter som er tilpasset vårt nivå og veiledere som også har pedagogisk utdanning.

Vilde Kristiane Wist Stordahl
Vilde Kristiane Wist Stordahl

Det forteller Vilde Kristiane Wist Stordahl som går 4. året på profesjonsstudiet psykologi.

Viktig for studentenes praksis

Hun sier at internklinikkene er til stor glede for studentene, som lærer mye og raskt av praksisen.

– Det er viktig for oss at vår første erfaring som terapauter er i så trygge rammer. Vi får stort læringsutbytte av klinikkene.

Hun påpeker videre at klinikkene fungerer godt for både studenter og pasienter, samt at de hjelper psykologer utdannet ved NTNU på arbeidsmarkedet.

– Psykologer utdannet ved NTNU er attraktive i arbeidslivet nettopp fordi vi har en utdanning som gjør oss til trygge terapeuter og fagpersoner.

Ikke imot flytting til Øya

Stordahl forteller at de ikke er imot samlokaliseringen til psykisk helsehus på St. Olavs, men nærmere hvem som skal styre fagfeltet.

– Vi har ingenting imot å jobbe på Øya. Dette handler om hvem som har kontrollen over fagefeltet vårt. Når psykologien kommer inn under sykehuset mister vi vi vår faglige autonomi.

Ikke en styresak ennå

Studentvalgt styremedlem Siri Arnesen i NTNU-styret forteller at saken ikke er på styrets bord ennå, og at det vil være for tidlig å si hva styret vil besluttedersom saken kommer til dem.

– Det har vært snakk om endringen i media, men det er ikke en styresak, og det vil ikke bli en styresak før det formelt foreslås en endring. Dersom det ikke foreslås en endring, vil det heller ikke bli en styresak.

Saken skulle egentlig tas opp på NTNU-styrets neste møte i desember, men har blitt utsatt. Allikevel setter Arnesen pris på studentenes engasjement og sier at det var en fin demonstrasjon.

– Det viser mye engasjement å demonstrere mot en sak som ikke behandles i dag.