Dette gjør Sit for å motarbeide matsvinn

Siden høsten 2016 har Sit innført buffet i kantinene sine. Dette ble gjort som et tiltak for å redusere matsvinnet. Nå kommer de med nye tiltak.

Tekst: Peter Hegg, Jarl Bernhard Berg Kjølseth

– Det har vært veldig vellykket. Kundene forsyner seg med det de vil ha og prisingen er blitt mer rettferdig, sier direktør for campustjenester Espen Holm ved Sit.

En større valgfrihet i porsjonsstørrelse og sammensetning har gitt positive resultater med tanke på matsvinn. Holm forteller om at disse tiltakene virker å gi resultater.

– Studentene kaster nesten ikke noe mat nå, og det har blitt en vesentlig reduksjon i avfallet fra studentene. Dette i forhold til da det var gitte størrelser på varmmaten.

Totalt sett er det dermed langt mindre matavfall enn før buffeten ble innført fra både Sit og kundene.

– I dag når jeg spiser i kantina selv, ser jeg opp i matsøpla, og det er knapt nok mat som blir kasta. Sammenlignet med før tiltaket er det en vesentlig reduksjon, sier han.

Les også: Dommedag og stygge poteter

Skal innføre Verdimat

Sit skal nå begynne å samarbeide med grossistselskapet Verdimat. Selskapet har som mål å bidra til redusert matsvinn ved å benytte overskuddsproduksjonen hos produsenter og grossister. Dette selges videre til aktører innen dagligvare, storhusholdning og servicehandel. Holm forteller at samarbeidet ikke har blitt satt i system ennå, men at de er i gang, og at det kommer til å bli etablert i løpet av det neste halvåret.

– Verdimat er et skritt i retningen for å ivareta forskriftene ved matsikkerhet, altså trygg og god mat, påpeker Holm.

Noe av ideen er å ta inn mat som ellers hadde blitt kasta.

Holm informerer at intensjonen med denne samarbeidsavtalen er å øke bevisstheten rundt fornuftig bruk av mat, samtidig som bransjens totale svinn skal reduseres. Det skal gjøres ved samarbeid mellom kunde og leverandør, reduserte priser og effektiv logistikk som skal skape merverdi.

Les også: Vi trenger kommunisme i kantina, nå!

Følger ikke i Oslos fotspor

Studentsamskipnaden i Oslo har innført noe som heter Kutt Gourmet på UiO og Oslomet. Konseptet går ut på at gourmetmat som egentlig skulle blitt kastet, brukes til lunsj for studentene. Kutt Gourmet er et utsalgssted for dette.

Holm synes ideen er god, men kommer ikke til å innføre det ved Sits kantiner i denne omgang. Det ser heller ikke ut til at det blir innført noe tilsvarende i nærliggende framtid.

– Det viktigste er å få ned matsvinnet, ved hjelp av de grepene vi allerede har gjort, sier Holm, som mener matsvinn generelt er et stort problem.

Han fortsetter med å si at dette ikke bare gjelder for Sit i seg selv, men også samfunnet i sin helhet.

– Det kastes for mye mat i alle ledd, fra bonde til forbruker. Verdimat er et eksempel på å få redusert dette.

Porsjon eller buffet

Eirin Marie Skjøndal Bar er førsteamanuensis ved instituttet for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU. På spørsmål om hva buffet kan ha å si for matsvinn svarer hun at det kommer an på ulike ting.

– Det spørs for eksempel om buffeten består av matrester fra tidligere i uka, da er det positivt.

Skjøndal Bar forteller at hun ikke kjenner til tall fra forskning som viser hvorvidt det er best med fast porsjon eller buffet, men hun ser potensielle goder ved buffet.

– Det forutsetter at studentene bare forsyner seg med det de vil ha og ikke får med ting de ikke liker. Det vil være lettere å tilpasse eget diettbehov og ønske, så det kan peke i en positiv retning.

Les også: Sukkerstopp for sukkertopp

– Viktig at Sit jobber for å redusere matsvinn

Som kundemasse har studentene makt. Det studentene etterspør vil Sit tilby, kan Holm fortelle. Et økt fokus på miljø fra studentenes side vil kunne føre til et økt fokus på miljø fra Sits side.

I sentralbygget på Gløshaugen sitter studentene Magnus Myrmo Osberg og Karoline Velsvik Berge. De kan begge fortelle at det er av betydning at Sit jobber for å redusere matsvinn, men Karoline føyer til at det ikke er like synlig overalt.

– Det er mer synlige tiltak i kiosken på grunn av varer med nedsatt pris. Som svar på at buffet er et slik tiltak svarer Myrmo Osberg at det kanskje sier noe om at veldig mye mat ble kastet før. Han foreslår at Sit også kunne tatt i bruk appen Too Good To Go. Appen gjør det mulig for matbransjen å selge overskuddsmat i stedet for å kaste den.

– Jeg hadde kjøpt mer mat da, sier han.

Ifølge Holm er det per nå gjort en vurdering fra Sits side om at de ikke skal selge mat via appen Too Good To Go. Også i intervjuet med Skjøndal Bar kommer appen opp som tema. Appen og det å kunne ha restemat i buffeten er hennes forslag til mulige tiltak for å redusere matsvinnet ytterligere.

– Kanskje kunne de tilby salg via Too Good To Go eller hatt en lignende løsning for studentene.

Powered by Labrador CMS