Disse kan representere deg i NTNU-styret

Fem studenter har meldt sitt kandidatur. I løpet av april skal to av dem velges inn til universitetsstyret.

Publisert Sist oppdatert

Mellom 2. og 11. april avholdes det valg hvor én mann og én kvinne velges til å representere studentene i NTNUs universitetsstyre.

Fakta

Hva er universitetsstyret?

– NTNUs øverste organ som tar avgjørelser av prinsipiell og overordnet karakter.

– Underlagt kunnskapsdepartementet.

– Satt sammen av ekstern styreleder, eksterne og interne fagpersoner og en student av hvert kjønn.

– Rektor representerer, som daglig leder, NTNU i styret. Rektor mottar og formidler kontakt mellom styret til omverdenen vedrørende vedtak gjort av styret.

De fem kandidatene som stiller, to kvinner og tre menn, er Sigrun Haugdal Hitland, Karoline Abildsnes, Per Kristian Røkkum Berget, Kenneth Klungland Stange og Adrian Heyerdahl. Av disse fem studerer samtlige ved NTNU Trondheim, og er fordelt over campusene Kalvskinnet, Gløshaugen og Dragvoll.

Studentrepresentantene velges for ett år av gangen, fra og med 1. august, og har i denne perioden permisjon fra studiene.

Dette er kandidatene:

Sigrun Haugdal Hitland går profesjonsstudiet i psykologi og har lang erfaring fra både organisasjonsarbeid så vel som frivilligheten i Trondheim. Hun reagerer på at stadig flere avgjørelser taes uten at studenter og ansatte blir hørt.

– Min drøm er at NTNU i framtiden har en sterk studentstemme som diskuterer hvilken rolle universitetet har i samfunnet vårt, og som stiller seg kritisk til kommersialisering av akademia, foretaksmodellen, studieavgift og økende byråkratisering av universitet.

Karoline Abildsnes er fjerdeårsstudent ved lærerutdanningen og har erfaring som fakultetstillitsvalgt ved SU. Hun er også delegat for NTNU i Norsk studentorganisasjon (NSO).

– Jeg er spesielt opptatt av lik tilgang på kunnskap for alle, og ser effekten av å investere i et godt psykososialt miljø ved en utdanningsinstitusjon som uvurderlig.

Per Kristian Røkkum Berget er på siste året av en mastergrad i europastudier. Han trekker fram kvalitetsforskjeller på utdanningen i studiebyene, og det at halvparten av studenter ikke vet hvor de skal henvende seg med varslingssaker som viktige problemer NTNU må løse.

– Jeg stiller til styret, ikke fordi jeg tror jeg kan «fikse» alt dette på et år, men fordi jeg ønsker å dytte NTNU i riktig retning – i retning løsninger som gjør hverdagen bedre for deg som student.

Kenneth Klungland Stange studerer kjemi og har de siste fire årene vært engasjert i både linjeforening og studentpolitikk. Han ser et behov for bedre tilpasning i NTNUs framtid.

– Store endringer som fusjon og samlokalisering tar med seg en del uforutsette problemer for både ansatte og studenter, og det vil ta tid til å justere seg. Samtidig som en må justere er det også viktig at alle parter blir hørt og tatt på alvor i prosessen, her kan NTNU gjøre en bedre jobb.

Adrian Heyerdahl går andre året elektroingeniør og har allerede lang erfaring fra studentpolitikken. Han er kritisk til rektoratets tidvise overkjøring av styret og forhastede avgjørelser fra NTNU-styret generelt.

– Jeg ønsker å bli en del av NTNU-styret så jeg kan ta det den andre veien. Flere styremøter i året, vedtakssaker i alle saker der det er hensiktsmessig, og selvfølgelig god informasjonsflyt og et sterkt demokrati.

Alle sitater er hentet fra kandidatenes offisielle presentasjoner.