Disse studentene skal representere deg

Medlemmene til Studenttinget 2018 er valgt. Her finner du en oversikt over hvem som representerer NTNU campus Trondheim.

Publisert Sist oppdatert

Mandag ettermiddag ble resultatet fra Studenttingsvalget annonsert. Fra Trondheim stilte 42 kandidater til de 21 plassene. Studenttinget samlet består av 25 medlemmer, hvor de resterende fire er fra Gjøvik og Ålesund.

Bare menn fra Gjøvik og Ålesund

Kjønnsbalansen mellom medlemmene fra Trondheime er nesten 50/50. Ti medlemmer er kvinner, og 11 menn. Fra Gjøvik og Ålesund er det valgt to medlemmer hver. Alle som stilte fra Gjøvik campus var menn, og fra Ålesund var det en kvinnelig kandidat. De som ble valgt inn herfra er: Christopher Cox og William B. Skoglund(Gjøvik), og Matias Dybvik og Steffen K. Strømsnes(Ålsund).

Les også: Studenttinget hadde et mål om 30 prosent oppslutning, fikk i overkant av 11 prosent.

Medlemmene fra Trondheim

Under er en oversikt over de som ble stemt inn fra campus Trondheim. Informasjonen om medlemmene er hentet fra studentvalget.no hvor kandidatene skrev om seg selv før valget. Noen har inkludert hjertesaker, og andre ikke. Derfor er også informasjonen litt varierende.

Ragnhild K. Dalslåen
Samfunnsøkonomi. 3. året. Har vært representant i Sti 2017, og representant i Velferdstinget. Hjertesak: Diskrimineringsfritt NTNU

Adrian Heyerdahl
Elektroingeniør 1. år. Har vært vara i Studenttinget.

Annbjørg P. Stø
Historie, master, 1. året. Har tidligere vært leder for linjeforeningen, nestleder for Fadderutvalget og instituttillitsvalgt.

Sindre Kristian Alvsvåg
Ms. Chem. 5. året. Erfaring fra studentfrivilligheten, og opptatt av at campusutviklingen skal ta hensyn til frivilligheten.

Inès Andrée Parez Blomvågnes
Bygg og miljøteknikk. 3. året. Ønsker å få fram bredden som finnes i studentmassen.

Saeid Hosseini
Produktutvikling og produksjon, 3. året. Har vært fakultetstillitsvalgt ved IV-fakultet, og vil jobbe for større synlighet av studentdemokratiet.

Leif Bjarne Hammer
Historie, 3. året. Er fakultetstillitsvalgt ved Det humanistiske fakultetet. Mener det er viktig at studentmassen ved humaniora- og samfunnsvitenskap er godt representert i Studenttinget.

Gøran Sildnes Gedde-Dahl
Maskiningeniør, 2. året. Er instituttillitsvalgt ved MTP, og har tidligere vært linjenforeningsleder for MiT.

Yngvild Løken
Økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen, 1. året. Er nylig valgt som studentpolitisk ansvarlig i STØH-styret 2018, og har tidligere erfaring fra Ungdommens Fylkesting i Oppland.

Ida Johnsen Ingebrigtsen
Master i Likestilling og mangfold, 5. året. Er instituttillitsvalgt, og har tidligere erfaring fra Samfundet og ISFiT.

Talal Mohammad
Biologi, 5. året. Utvekslingsstudent fra USA. Håper å kunne være et bindeledd mellom de mest underrepresenterte gruppene i studentpolitikken.

Stig-Martin Liavåg
Fysikk og matematikk, 5. året. Har vært fakultetstillitsvalgt ved NV-fakultetet, sitter i Studenttinget 2017 og er studentrepresentant i Læringsmiljøutvalget ved NTNU.

Ylva Skagen
Lærerutdanning 5-10 trinn, norsk, 1. året.

Marion Amalie Teigseth
Arkitekt, integrert master, 3. året. Har vært med medlem av Studenttinget 2017.

Bendik Bogfjellmo
Elektronisk systemdesign og innovasjon(MTELSYS), 2. året. Er instituttillitsvalgt.

Cecilie B. Raustein
Matematikk(BMAT), 3 året. Har tidligere vært instituttillitsvalgt, og er nå FTV ved IE-fakultetet. Er spesielt opptatt av læringsmiljøet for den enkelte student. Vil fortsette fokuset på det psykososiale miljøet, og fysisk tilrettelegging for de som trenger det. Mener det er viktig å se på endring i både læringsformer og vurderingsformer.

Annichen Marie Staib
Sykepleie, 1. året. Har tidligere sittet i fylkeselevråd.

Emma Garborg
Økonomi og administrasjon, 1. året. Har tidligere vært engasjert i ulike tillitsverv, blant annet i elevråd, og vært daglig leder i Ungdomsbedrift.

Sindre Toft Nordal
Dataingeniør, 2. året. Har tidligere erfaring fra verv i blant annet ANSA Toulouse, TIHLDE og Sukkerhuset. Brenner for studentfrivilligheten og at det legges til rette for frivillighetene, blant annet gjennom å kjempe for fristasjoner som for eksempel kjellerne på Moholt.

Man Dinh Vu
Økonomi og administrasjon, 1. året. Er medlem av markedsføringsutvalget og fagutvalget i STØH. Hans hjertesak er å knytte miljøene ved NTNU bedre sammen, både faglig og sosialt.

Aleksander Thiren
Maskin, bachelor, 2. året. Har vært FTV ved Fakultetet for Ingeniørvitenskap. Mener fokus på innovative undervisningsmetoder og en nøktern forbedring av NTNUs kvalitetssikringssystem er viktige områder å jobbe med.