En ansatt kan få disiplinærreaksjoner ved Institutt for historiske studier

Arbeidsmiljøproblemer ved Institutt for historiske studier har skapt hodebry for NTNU-ledelsen. Til nå har en ansatt blitt tvangsflyttet og rektor har tatt over styringen.

Publisert Sist oppdatert

TIDSLINJE

  • 2013 - Instituttet får sin første ansatte leder.
  • 2015 - Europastudier blir en del av Institutt for historiske studier.
  • 5. september 2018 - Kristian Steinnes blir tvangsflyttet til Institutt for språk og litteratur.
  • 18. oktober 2018 - Tor Einar Fagerland går av.
  • 12. juni 2019 - Havarikommisjonens rapport kommer ut.
  • 19. september, 2019 - NTNUs rektor tar over styringen av Institutt for historiske studier.
  • 31. oktober, 2019 - NTNUs styremøte avgjør om det blir disiplinærsak.

Khrono skriver at NTNU-styret bare vil vurdere disiplinærreaksjoner mot en person som følge av konflikter ved Instituttet for Historiske Studier (IHS). Dette er avgjørelsen til NTNU-rektor Anne Borg, som overtok stillingen etter at Gunnar Bovim gikk av 16. august i år. Dette til tross for at det tidligere ble antydet at det var aktuelt med reaksjoner mot flere ansatte ved instituttet.

— Det er én sak som har en slik alvorlighetsgrad at ledelsen vil legge den fram for styret 31. oktober. Det utelukker ikke at det kan komme reaksjoner mot flere personer, som ikke krever styrebehandling, sier NTNUs stedfortredende kommunikasjonssjef Jan Erik Kaarø til Khrono.

Disiplinærreaksjoner kan bestå av avskjed, oppsigelse og suspensjon. Ordensstraff kan også vært aktuelt. Det kan innebære tap av ansiennitet og omplassering. Straff som dette må i følge Lov om statsansettelse komme som en følge av overtredelse eller manglende utførelse av plikter, eller atferd som kan skade den aktelsen stillingen krever. Avgjørelsen vil bli tatt av NTNUs styremøte, ledet av Anne Borg, den 31. oktober.

Uformelle maktstrukturer

Under Dusken har tidligere skrevet om den såkalte Havarikommisjonen, en gruppe som skulle kartlegge utfordringene ved IHS. De utførte en faktaundersøkelse og la videre fram to rapporter: en som beskrev konfliktene og en som foreslo tiltak. Instituttet hadde da lenge hatt problemer med dårlig arbeidsmiljø.

«Flere ansatte [beskriver] en kultur over lang tid preget av uformelle maktstrukturer, alliansebygging, røff omgangstone og tendens til baksnakking, og det har forekommet tilfeller av kjønnsbasert trakassering» slo undersøkelsen fast når den ble publisert i juli i år.

Det hadde oppstått en gruppering i to leirer, hvor den ene stilte seg kritisk til ledelsens mangel på transparens, habilitet og medvirkning, og den andre kritiserte det de anså som en aggressiv måte å uttrykke meningene sine på hos den første gruppen. De fleste av de innvolverte er tilknyttet Europastudiet. Konflikten kan delvis spores tilbake til 2015 da dette studiet ble en del av instituttet, men også til da instituttet fikk sin første ansatte i stedet for valgte leder i 2013.

Rektor tok over

Under Dusken har også skrevet om at professor Kristian Steinnes høsten 2018 ble tvangsflyttet fra IHS til Instituttet for språk og litteratur, til tross for at han skulle fortsette å undervise i fag tilknyttet det gamle instituttet. Dette ble blant annet gjort for å løse opp i personkonflikter. 12 ansatte ved instituttet sendte så et brev til ledelsen hvor de ba om at tiltaket ble reversert, og kritiserte det de anså som en redusering av instituttets problemer til en sak mellom Steinnes og instituttleder Tor Einar Fagerland.

Etter dette valgte Fagerland å trekke seg fra stillingen som instituttleder. Årsaken er uklar, men han nevner instituttets behov for noen andre i rollen som en grunn:

— Etter en krevende periode oppfatter jeg situasjonen slik at det vil være til beste for instituttet å overlate ansvaret til noen andre, sier han for å begrunne avgjørelsen.

I enda et forsøk på å rydde opp i problemene ble IHS i september tatt ut av Det humanistiske fakultet, og satt under rektor Anne Borgs styring. Det innebar at hun fikk ansvar for disiplinærsaker og vedtak rundt organisatoriske endringer, og at fakultetsstyret skulle ha ansettende myndighet. Det skulle ikke innebære forandringer i studier, undervisning eller eksamen.

Foreslår å bryte opp instituttet

Havarikommisjonen har, kommet med forslag for å håndtere problemet som dreier seg om å bryte opp instituttet i varierende grad. Forslagene innebærer å flytte Europastudiet, forskningsgruppen Fate of Nations eller begge, eller bryte opp hele instituttet.

«På bakgrunn av rapport 1 (...) finner Kartleggingsgruppa at konflikten har blitt så fastlåst og eskalert så høyt at det må foretas en endring i organisering og struktur for at man skal ha muligheten til å kunne håndtere konflikten til et ansvarlig nivå», skriver de i rapporten som inneholder forslag til tiltak.