Endelig 11 måneders studiestøtte

Etter mange år med brutte valgløfter og nedprioriteringer.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen og samarbeidspartiene har i sitt budsjettvedtak i dag blitt enige om at det legges fram en plan for opptrapping til 11 måneders studiestøtte. Den første utbetalingen av ekstra studiestøtte for juni skal skje i 2017. Deretter skal det legges til en ekstra uke i studiestøtten hvert år fram til 2020.

I en pressemelding fra NSO uttaler leder Therese Eia Lerøen at en økning i lengde og omfang har blitt kjempet for over lang tid.

– Dette betyr at studentene endelig har fått gjennomslag for 11 måneder studiestøtte. At det nå legges fram en konkret plan med et oppstartstidspunkt betyr mye, sier Eia Lerøen.

NSOs krav til statsbudsjettet har vært at studiestøtten knyttes og økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G), fordeles over 11 måneder, og at det gis tilskudd til bygging av 3000 nye studentboliger. Regjeringen og samarbeidspartiene har nå blitt enige om 2200 studentboliger og en opptrapping til 11 måneders studiestøtte.

– NSO har i dette budsjettet etterlyst en plan for økning i studiestøtten både i lengde og omfang. Det regjeringen og samarbeidspartiene legger fram nå er et stort steg på veien. Vi får en plan på lengden og håper partiene også vil legge frem en tilsvarende plan for nivået, sier Eia Lerøen.

Lik Dusken.no på Facebook

Har gått ut over eksamensforberedelsene

Venstres utdanningspolitiske talsperson Iselin Nybø sier i en pressemelding fra partiet at å ikke ha fått studiestøtte i juni har gått ut over eksamensforberedelsene for mange studenter som har måttet jobbe mer i den mest hektiske studieperioden.

– Forskning og høyere utdanning er helt avgjørende for den fremtidige verdiskapingen i Norge. Det er kunnskap vi skal leve av nå som oljealderen går mot slutten. Derfor er det viktig at vi gjør det mulig for flere som tar høyere utdannelse å være heltidsstudenter, sier Nybø.

Hun mener regjeringen i utgangspunktet la frem et ambisiøst budsjett for forskning og høyere utdanning, men at budsjettavtalen gir landet et enda bedre kunnskapsbudsjett.

– Vi oppretter 250 nye studieplasser for mastergrader og 300 nye bachelorplasser, hvor informatikkstudier er spesielt prioritert. I tillegg opprettes det 100 nye stipendiat- og rekrutteringsstillinger. Den høyere utdanningen er virkelig en av budsjettvinnerne dette året, sier Nybø.

Regjeringen og samarbeidspartiene legger også inn 5 millioner kroner til tiltak for å bedre studenters psykiske helse. En av fem studenter rapporterer i følge studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) om alvorlige psykiske symptomplager.