Endelig beslutning om sammenslåing i januar

I slutten av januar tar NTNU-styret en beslutning om den framtidige strukturen. Ledelsen på NTNU har gjennomgått ulike struktureringsforslag.

Publisert Sist oppdatert

Saken om struktur i høyere utdanning (Saks) fortsetter. Prosessen ble satt i gang etter oppdrag fra Solberg-regjeringen. Internt har NTNU satt opp seks arbeidsgrupper som vurderer fordeler og ulemper med ulike temaer for tre alternativer: ett alternativ der dagens struktur videreføres, èn løsning med en lokal sammenslåing med HiST og èn med nasjonale sammenslåinger. Sistnevnte innebærer at NTNU slås sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik, Sør-Trøndelag og Narvik.

Har fått kort tidsfrist

Det er i slutten av januar NTNUs styre skal ta stilling til hvilket alternativ de vil gå for. Studentrepresentantene Christian Tangene og Elise Landsem i NTNU-styret mener at til tross for at prosessen har hatt en kort frist, så har arbeidet blitt gjort grundig nok.

– Dette er en prosess som krever mye, og som har mange forskjellig mulige vinklinger, sier Elise Landsem. NTNU har allerede utsatt fristen for når saken skal bli tatt opp i styret. Christian Tangene mener det er et godt tegn at NTNU har tatt oppdraget fra Kunnskapsdepartementet på alvor.

– Dette gjenspeiler hvordan vi jobber ved NTNU. Uansett hvordan resultatet blir, så er det positivt at det har blitt gjort en grundig gjennomgang av strukturen, sier Tangene.

Vil ikke gi noen noen signaler

Studentrepresentantene vil ikke si noe om hvordan status er før saken blir tatt opp, og mener at alle de ulike løsningene har positive og negative sider.

– Det er også ulike hensyn som må tas. Vi tenker på hva som er det beste for NTNU, som er vår oppgave, sier Landsem. Det er knyttet flere problemstillinger til hvordan mulige sammenslåinger vil fungere i praksis.

– Når det gjelder en stor sammenslåing vil et problem bli at hierarkiet blir større. For at studentpolitikken fortsatt skal ligge nært studentene må en god ordning sikres, sier Tangene. Studenttinget har oppfordret til innspill til prosessen, og merker at det er splittede meninger blant studentene.

– Dette gjør at en i første omgang kan gjøre seg opp en mening basert på følelser, som ikke nødvendigvis er den samme når man har satt seg mer inn i saken, sier Landsem.