Endelig etiske retningslinjer på NTNU

I februar tok NTNU-ledelsen tak i at NTNU var det eneste norske universitetet uten etiske retningslinjer for forhold mellom studenter og ansatte. Nå er retningslinjer vedtatt.

Publisert Sist oppdatert

De etiske retningslinjene er publisert på en egen nettside slik at de skal være tilgjengelige for både ledelsen, forelesere og studenter. De nye retningslinjene er en kortverson av de som finnes på UiO og UiB. I et blogginnlegg oppfordrer rektor Gunnar Bovim til å bruke den nye siden aktivt, og sende inn konkrete dilemma for felles refleksjon.

Seniorrådgiver Kristin Wergeland Brekke ved NTNU har fulgt prosessen hele veien. Hun mener det viktigste var å få på plass en samlet oversikt over NTNUs etiske retningslinjer

– Vi kom fort til enighet, da dokumentet i hovedsak er en oppsummering av retningslinjer vi allerede har på ulike områder. De nye retningslinjene, for eksempel for veilederforhold, var det åpenbart at vi gjerne ville ha på plass. Her så vi på hvordan de har løst det på andre universiteter, sier hun.

Skulle på høring i februar

Allerede i februar skulle de etiske retningslinjene på høring for NTNUs dekaner, men oppmøtet var ikke stort nok til at noe kunne bli vedtatt. Saken ble utsatt til mars, og deretter til april.

– Det stemmer at banale ting som fravær, og hva som er mest egnet som publiseringsformat, har gjort at saken har blitt liggende. Denne prosessen har likevel gått raskt sammenlignet med tidligere forsøk på å få til det samme. Det første utkastet ble diskutert høsten 2011. Stadig etterspørsel etter etiske retningslinjer, ikke minst om internasjonale næringslivsregulasjoner, fikk oss til å sette temaet på dagsorden igjen, sier Brekke.

Har ikke vært fritt vilt

Brekke poengterer at selv om det ikke har vært et samlet etisk regelverk på NTNU tidligere, har ikke veilederforhold vært helt uregulert.

– Ledere har tatt tak i veilederforhold som ikke har fungert tidligere, og vi har også hatt retningslingjer om trakassering, intellektuell eiendom og siteringspraksis, sier hun.

Hun mener de etiske retningslinjene kan bidra til å høyne bevissthet blant studenter og veiledere om hva som er klokt og ikke klokt i veilederforhold.

– Veilederforold setter studenter i en sårbar situasjon. Maktforholdet gjør at kandidaten blir den svake parten i forholdet til veilederen, som har mer kompetanse og autoritet, sier hun.

Forhold mellom studenter og veiledere omfattes av de nye retningslinjene, der det er vedtatt at «Dersom det oppstår et personlig forhold, en part føler seg utsatt for uansket seksuell oppmerksomhet, eller en part finner veiledningssituasjonen så vanskelig at samarbeid virker umulig, skal instituttleder sørge for at ny veileder oppnevnes».

Hva mener studentene om å ha sex med veileder? Vi har spurt fem på campus.

Powered by Labrador CMS