Færre midler til campusutviklingen enn forventet

Campussammenslåingen skulle etter planen være ferdig i 2025. Nå har byggestart blitt utsatt til 2024, med mål om ferdigstilling i 2028.

Publisert Sist oppdatert

Det har vært flere runder med utsettelser i sammenslåingsprosessen hos NTNU. Prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal ved NTNU forklarer at dette er en lang historie, da dette har vært en pågående prosess helt siden 2013.

– NTNU dannet et grunnlag i 2016, der forprosjektet skulle være ferdig til 2020, og byggeprosjektet skulle stå ferdig i 2025. Det var først i 2018 at Statsbygg fikk oppdraget ut av NTNUs hender, slik at forprosjektet dermed først vil bli ferdig i 2023, sier hun.

**Tverrfaglighet:** Prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal forteller at de vil legge til rette for å finne viktige løsninger på tvers av disiplinene.
**Tverrfaglighet:** Prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal forteller at de vil legge til rette for å finne viktige løsninger på tvers av disiplinene.

Først ble byggestarten utsatt til 2022, og nå har den blitt flyttet til 2024. Forsinkelsen har mye å gjøre med at NTNU ikke har fått like store midler fra statsbudsjettet som beregnet.

**Ønsker forutsigbarhet:** Leder for studenttinget Åste Solheim Hagerup synes det er synd NTNU ikke har fått tilstrekkelige midler.
**Ønsker forutsigbarhet:** Leder for studenttinget Åste Solheim Hagerup synes det er synd NTNU ikke har fått tilstrekkelige midler.

– Utredningsarbeidet, både politisk og administrativt, tar mye tid, spesielt siden NTNU fikk mindre penger til forprosjektet enn de hadde beregnet, sier Kvidal.

**Planlagt lenge:** Prosjektdirektør forcampusutvikling Merete Kvidal og daverende rektor Gunnar Bovim på åpnet møte om utviklingen av nytt campus i 2017.
**Planlagt lenge:** Prosjektdirektør forcampusutvikling Merete Kvidal og daverende rektor Gunnar Bovim på åpnet møte om utviklingen av nytt campus i 2017.

De skal bygge for 9 milliarder kroner og må være sikre på at de gjør det riktig. Leder for studenttinget, Åste Solheim Hagerup, sier at det er synd at NTNU ikke har fått tilstrekkelige midler til å gjennomføre prosjektet slik det var planlagt.

**Byggestart når?** Tidslinjen for campusprosjektet.
**Byggestart når?** Tidslinjen for campusprosjektet.

– Det er veldig viktig at vi studenter har forutsigbarhet i campusprosjektet sånn at vi vet hva vi kan forvente og når ting skal skje. Det skal være trivelig å være student på NTNU både før, under og etter prosessen er ferdig.

Les også: Regjeringen lover også studenter økonomisk støtte.

Hvorfor skal campus utvikles?

– Campusutviklingen åpner opp for en enorm samfunnsøkonomisk gevinst. Det er fordi NTNU har ressursene og kan tilby en stor tverrfaglig verdi til sine studenter, kandidater og ansatte, sier Kvidal.

Hun forklarer at de vil legge til rette for å finne de viktige løsningene som kun finnes på tvers av disiplinene.

– For eksempel ønsker vi å legge til rette for at teknologene som utvikler kunstig intelligens skal ha tilgang til de beste etikerne, sier hun.

I rapporten om forprosjektet skriver NTNU at de regner med at den teknologiske utviklingen vil hjelpe prosessen og gjøre at ting kommer til å gå fortere.

– Vi må passe på at vi ikke tar beslutninger kun basert på kunnskapen vi har i dag, for eksempel når det kommer til byggematerialer og beregnet energibruk, sier Kvidal.

Forandringene på campus

Studentene på Dragvoll, i midtbyen og på Tunga skal flyttes til Gløshaugen. Kalvskinnet og Øya forblir slik de er. I Oppstart forprosjekt rapporten fra 2018 av NTNU skriver de at de ønsker å lage mange nye knutepunkt, som kiosker, kantiner og kafeer.

De bygningene som vil bli bygget om på Gløshaugen er Hovedbygget, den forreste delen av Sentralbygget og Kjemiblokk 5. De bygningene som skal få et utbygg er den bakerste delen av sentralbygget, tomten ved Samfundet, tomten ved Bunnpris og en tomt ved Gamle Kjemi. Det blir blant annet lagt til rette for et nytt senter for psykisk helse. Flere frykter at høyskoleparken skal forsvinne, men slik det ser ut nå er det kun 2050 kvm av 172 700 kvm som skal bli bygget på. De områdene som det skal bygges på er den delen av parken som møter Eidsvolls Gate.

Å bygge i Høyskoleparken fikk flere til å reagere i fjor: – Det parkspisende universitetet bygger skammens bygg

NTNU og Statsbygg har et mål om at nye campus skal bli et nullutslippscampus. Her er livsløpsperspektivet viktig, og hele verdikjeden fra produksjon til drift. Det er fortsatt mye som står igjen før vi vet hvordan campus kommer til å se ut når den er ferdigstilt. Kvidal spår at mer konkret informasjon vil komme i løpet av sommeren 2020.

Mer fra UD: NTNUI og flere andre idrettslag er svært positive til et Næranlegg Øst i Trondheim. De møter derimot sterk motstand fra miljøforkjempere og beboere rundt om i Estenstadmarka.

Powered by Labrador CMS