Flere søknadsfrister utgår 15.- og 16. april, uenighet om alderspoeng i Samordna opptak

Du må søke om opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak før 15. april kl. 23:59, og stipend og lån for dette vårsemesteret innen 15. april. I forkant av førstnevnte opptak er effekten av alderspoeng igjen et tema.

Tekst: Tina Løvås, Håkon Pedersen

I midten av april er det flere studie-relaterte frister man burde være oppmerksom på. Grunnet årets ekstraordinære korona-situasjon er det nå flere ting som skjer i dette tidsrommet enn vanlig.

-- Alderspoeng gjør det mulig å omskolere seg og ta andre karriereveier i livet enn det som var utgangspunktet, sier Hagerup.
-- Alderspoeng gjør det mulig å omskolere seg og ta andre karriereveier i livet enn det som var utgangspunktet, sier Hagerup.

Dersom man skal søke seg inn på universitet, høgskole eller fagskole fra høstsemesteret 2020, må man gjøre dette på Samordna opptaks sider innen 15. april kl. 23:59. Dersom man allerede er student, og fremdeles ikke har søkt om stipend og lån for dette semesteret, har man fremdeles mulighet for det.

Les også: Enkelte studenter kan snart returnere til campus

I mars avgjorde Stortinget at fristen for å søke stipend og lån skulle utvides med en måned, til 15. april. Man har hatt mulighet til å søke siden 24. mars, men om du enda ikke har søkt og ønsker stipend og lån for vårsemesteret, må du gjøre dette innen 15. april. Stortinget vedtok også regjeringens forslag om at alle studenter og elever som får støtte fra Lånekassen vil få utbetalt resterende lån og stipend for vårsemesteret på en gang, fra og med 14.april.

I tillegg til dette har studenter som kan dokumentere bortfall av inntekt grunnet korona-situasjonen mulighet for å søke om tilleggslån og ekstra stipend fra Lånekassen. Studenter som er berørt av dette, vil kunne søke om den ekstra støtten i løpet av mai.

UD-nyheter om regjeringens kriselån: Gir ekstra lån og stipend til studenter som har mistet inntekten

Flere dekaner ønsker ekstrapoeng fjernet

Khrono meldte tirsdag om at flere dekaner ved landets universiteter uttrykker ønske om å fjerne alderspoeng fra opptak til høyere utdanning. Dette kommer i kjølvannet av en ny rapport fra Norges institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu), som har undersøkt utvalgte studieprogrammer med høye opptakskrav: profesjonsstudiene for medisin, psykologi, juss og grunnskolelærerutdanning fra 1. til 7. trinn. Rapporten viser at alderspoeng har stor innvirkning på hvem som kommer inn på attraktive studier, og at det er en negativ sammenheng mellom alder og gjennomføring.

Leder Åste Solheim Hagerup ved Studenttinget NTNU mener tilleggspoeng er et viktig tiltak for å sikre mangfold, og for å gi alle mulighet for å ta den utdanningen de ønsker.

– Det vil gjøre det enklere for studenter som kanskje ikke har prestert like godt på videregående, men som fortsatt har et veldig brennende ønske om å studere noe som har veldig høyt snitt, sier Hagerup.

Fikk du med deg? Ny takduk i Storsalen kan bli dyrt

Hun vektlegger at det er viktig å ha et utdanningsområde som er preget av folk i forskjellige livssituasjoner.

– Hvis man kun har studenter som er 18-19 år, og som kommer rett ut av videregående, går man glipp av ganske mye mangfold som kan være veldig verdifull for utdanningskvaliteten.

Hagerup påpeker viktigheten av å legge til rette for at også eldre, med andre prioriteringer, har muligheten for å gjøre de karriereendringene som de ønsker.

Flere studentnyheter fra UD: Sit reduserer ikke husleien i sine boliger

Eldre studenter sliter med gjennomføring

Til Khrono sier dekan Per Bakke ved Universitetet i Bergen at han er positiv til en ordning der man får ekstra poeng for å ta universitetsfag som er relevante for studiet du vil søke deg inn på. Hagerup sier seg enig i at slike ordninger kan være gode.

– Ikke nødvendigvis bare dette tiltaket, men også det å for eksempel gi poeng for relevant arbeid man har hatt. At man her får poenguttelling for den typen kompetanse, og ikke bare universitetsfag, er noe å vurdere.

Les også: Over 370 emner får godkjent/kke godkjent ved NTNU

I rapporten fra Nifu kommer det fram at eldre studenter ikke har like stor gjennomføringsevne som det yngre studenter har. Hagerup sier at dette kan handle om hvordan man legger opp studiet, med tanke på studentenes livssituasjon.

– Hva slags andre forpliktelser har du som 19-åring, bortsett fra å studere, versus når du er 33 år og kanskje har to barn, men fortsatt har like lyst til å bli lege som 19-åringen? Er det mulig å kombinere et studie med jobb og barn?

Under Dusken har vært i kontakt med dekan Marit Reitan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap for kommentar om ekstrapoeng til profesjonsstudiet i psykologi. De ønsket ikke kommentere saken før ledelsen hadde fått diskutert den nærmere.

NTNUs opptakskontor ønsket ikke kommentere utover informasjonen om opptakspoeng som allerede er tilgjengelig.

Flere saker fra UD:

Vi har snakket med flere kjente fjes som sitter isolert i sine egne hjem for tiden. Her er våre intervjuer med Linn Skåber, Staysman og Eldar Vågan!

Stor usikkerhet i Trondheims musikk- og festivalbransje

Powered by Labrador CMS