Flertall mot ny studieforskrift

Under torsdagens møte i Studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag var det overveldende flertall for å beholde nåværende rettigheter ved NTNU.

Publisert Sist oppdatert

Særlig to saker utmerket seg under debatten om ny studieforskrift for nye NTNU, nemlig forslagene om å begrense antall eksamensforsøk og innstramming av dagens permisjonsregler.

Fakta

Dette er saken

Når NTNU slår seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag 1. januar vil det nye universitetet trenge ny studieforskrift.

Et utkast til nye forskrifter er sendt ut på høring, med frist 22. september.

Utkastet vekker reaksjoner, og studentorganisasjonene i Trondheim står samlet mot de foreslåtte endringene.

Det er til slutt styret ved NTNU som skal vedta den nye studieforskriften.

– Vi har hatt en god og bred diskusjon, Studentparlamentet gikk inn for det samme som det Studenttinget ved NTNU har vedtatt. På forslaget om å begrense antall eksamensforsøk stemte fire for og ti mot. Det var et overveldende flertall, sier leder i Studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Morten Djupdal.

Unødvendig å fjerne en ordning som få bruker

– Blant de som stemte for forslaget, ble det nevnt at få studenter bruker opp alle eksamensforsøkene sine. På den ene siden kan man etterspørre hensikten med en slik ordning. På den andre siden kan man lure på hvorfor det er nødvendig å fjerne den, legger han til.

Studentene på Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag har kun tre forsøk på eksamen. Studentparlamentet ved HiST mener at høgskolenes inntreden på NTNU ikke skal gjøre at studentene der mister nåværende rettigheter.

Trenger ingen grunn for permisjon

Studentparlamentet mente også at det burde tilrettelegges for å ta en pause fra studiene.

– Det er viktig at muligheten til å ta permisjon eksisterer. Såfremt man har avlagt 30 studiepoeng, skal man få lov til å ta pause i ett år fra studiet uten å miste studieretten sin. Dessuten praktiseres dette ulikt på ulike fakulteter, det enkleste vil være å ha felles forskrifter.

En innstramming på reglene kan bidra til å begrense studentfrivilligheten, mener Djupdal. Det samme mener lederen for Studentersamfundet i Trondhjem, Øivind Bentås, som har uttalt at rekrutteringen til frivillige verv kan bli vanskeligere under de nye forskriftene.

Når alle parter har kommet med innspill, skal ny studieforskrift vedtas i NTNU-styret i november.

– Vi skal samarbeide med de andre for å prøve å få gjennomslag for dette her. Det er viktig og riktig når det berører 23.000 NTNU-studenter, sier Djupdal.