Forbereder seg på koronavirus: - De er godt forberedt på å ta imot studenter

I en pressekonferanse i dag forteller smittevernoverlege og helsedirektør om hva man skal gjøre for å unngå smitte av koronavirus, og hva studenter som planlegger utenlandsopphold i nærmeste framtid bør gjøre.

Publisert Sist oppdatert

Trondheim kommune inviterte i dag til en pressekonferanse i Trondheim rådhus om beredskap, planer og arbeid i forbindelse med et eventuelt utbrudd av virussykdommen korona. Til stede var smittevernoverlege Eli Sagvik og helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen ved Trondheim kommune.

– Studenter i Trondheim bør følge de samme rådene for smittevern som den øvrige befolkningen. De generelle rådene er å holde en god håndhygiene, holde seg unna andre mennesker dersom man er syk, og ringe fastlegen hjemmefra før man oppsøker fastlegen eller legevakten, kan Sagvik og Garåsen fortelle.

Råd for å avverge koronasmitte

De generelle smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet er å bruke papirlommetørkle foran munn og nese dersom man skal nyse, vaske hendene grundig og bruke hånddesinfeksjonsmiddel.

Studenter som ikke har fastlege i Trondheim er rådet til å ringe legevakta dersom man mistenker smitte. Sagvik kan også fortelle at ved koronasmitte vil man bli innlagt på isolat ved St. Olavs hospital.

– Studentsamskipnaden og legevakta har et spesielt ansvar overfor studentene i Trondheim, og de er godt forberedt på å ta imot studenter der. Det viktigste er likevel å ikke oppsøke fellesområder dersom man er syk, men ringer legen hjemmefra, understreker Garåsen.

Kommunen og St. Olavs er i beredskap

Sagvik og Garåsen informerer om at Trondheim kommune har hatt ukentlige møter med St.Olavs og nabokommuner angående saken og håndtering av eventuelt utbrudd.

– Hittil har vi testet 22 mennesker i kommunen, men ingen har hatt påvist smitte. Prøvene består av hals- og neseprøver som sendes til Folkehelseinstituttet for endelig svar. Svar på prøvene får man innen ett døgn.

Sagvik sier at selv om det er ingen påvist smittede i Trondheim ennå, vil det vil mest sannsynlig skje i fremtiden. Disse vil behandles etter alvorlighetsgrad. Tommelfingerregelen er at dersom man har oppholdt seg i et smitterammet land, må man være hjemmeværende i 14 dager for karantene.

Ifølge NTNU vil det særlig for studenter og ansatte være svært viktig å holde seg unna campus de første 14 dagene etter hjemkomst. Dette er for å redusere smittefaren.

Studenter i utlandet må holde seg oppdatert

Dersom man som student oppholder seg i områder som er spesielt rammet av koronaviruset, påpeker Sagvik at man først og fremst bør følge lokale råd og anbefalinger.

– I tillegg bør man følge med på Folkehelseinstituttets og Utenriksdepartementets råd som oppdateres fortløpende. Hittil er det kun Kina som er sterkt frarådet å reise til dersom man planlegger tur til utlandet.

Garåsen legger til at man ikke burde reise til steder som er rammet av viruset.

– Det vil komme spesifikke råd og oppfordringer til studenter dersom behovet melder seg. Dette har tidligere blitt gjort ved andre pandemier, men vi oppdaterer rådene fortløpende.

I dag ble det også gjort kjent at NTNU avlyser eller utsetter alle planlagte studieturer til høyrisikoområder for koronasmitte. Dette innebærer for øyeblikket områdene Nord-Italia, Sør-Korea, Japan, Iran, Hong Kong og Singapore.

Studenter og ansatte som allerede har reist og befinner seg i høyrisikoområder rådes til å holde seg løpende oppdatert på UDs reiseråd og Folkehelseinstituttets anbefalinger. I tillegg til dette bør studentene også følge råd fra lokale myndigheter og vertsinstitusjoner.