Forslag til føringer for utleie og bruk av el-sparkesyklene

Det var tidvis hett i debatten rundt Ryde og elsparkesyklene som dukket opp i Trondheim uten forvarsel på høsten i fjor. Nå har Trondheim Kommune lagt fram et forslag til regulering av slik utleie før sesongen sparkes i gang igjen.

Publisert Sist oppdatert

Det var mange som undret seg på om det faktisk var lov til å bruke elsparkesyklene som plutselig og over natta ble utplassert rundt om i byen i fjor sommer.

Kommunen var tidvis skarp i retorikken da de gjentatte ganger krevde dem fjernet fra bybildet. Ryde på sin side mente utleie av elsparkesykler ikke var regulert, og dermed fullt lovlig innenfor eksisterende lovverk. Samtidig hevdet Ryde at det ville være uforsvarlig av kommunen å kreve umiddelbar stans med hensyn til de som hadde blitt ansatt i firmaet.

Kommunen gikk til slutt med på at sparkesyklene kunne brukes fram til vinterværet gjorde føret uforsvarlig, og de skulle hentes inn for sesongen.

Les også: UKA-21 har fått sin sjef

Vil begrense farten

En stor bekymring fra kommunens side var hva konsekvensene av en såpass omfattende endring av bybildet var. Kommunedirektøren har kommet fram til et forslag til vedtak om regulering, som kan leses i sin helhet her (ekstern lenke). Der blir aspekter som klima, verdiskapning og økonomiske konsekvenser gått i sømmene. Det var Adressa.no som først omtalte saken.

I hovedsak ønsker man å kunne legge føringer for tilgjengelige områder for bruk, samt mulighet for å begrense farten på sparkesyklene. Dette vil hovedsakelig gjøres ved geofencing, der syklene følges gjennom GPS. Dette er ikke noe nytt, men hvordan man benytter seg av geofencingen er vurdert utvidet.

Blant annet ønsker kommunedirektøren at farten kan begrenses til gangfart (5 km/t) i soner hvor det er mange gående. Dette er i henhold til allerede eksisterende forskrifter om sykling blant kjørende og gående trafikk. Her nevnes blant annet områder som torget, Solsiden og i gågatene i sentrum.

Det foreslås at kommunen også får tilgang til all data fra utleieaktørene, med grunnlag i at det trengs for å kunne optimalisere trafikkflyt, og at man kan jobbe for å oppfordre gange og minske biltrafikk.

I formannskapets vedtak av 13.8.2019 pkt 1, sak 173/19, ble det vedtatt at utleie kun skal skje fra bestemte steder og etter retningslinjer fra Trondheim kommune. I den forbindelse vurderes det i kommunedirektørens nye forslag at man i en prøveperiode kan øke fleksibiliteten ved å tilby parkering og utleie utenfor dedikerte områder.

Krav til miljøregnskap og sikkerhet

Kommunedirektøren mener utleie av elsparkesykler må reguleres av kommunen slik at man holder seg til et forsvarlig antall sykler og aktører. Adgang til slike avtaler må tildeles gjennom konkurranse.

Kommunedirektøren foreslår også at elsparkesykler fra utleiere uten gyldig avtale med kommunen, eller som parkeres utenfor avtalt område uten å bli fjernet av leverandør innen rimelig tid, skal bli fjernet på for leverandørs regning.

Kommunedirektøren ønsker også å stille strenge krav til det omdiskuterte bruk-og-kast-prinsippet bak sparkesyklene. Alle utleieaktører vil måtte levere miljøregnskap og dokumentasjon på gjenbruk og livssyklus på enkeltdeler og elsparkesyklene i seg selv.

Debatt: – La moshpiten være for alle

Tydelig begrensning på tidsrom

Om kommunedirektøren får gjennomslag for vedtaket vil det også legges føringer angående tidsrom for utleie. Her foreslåes utleietidspunkt fra kl 06.00 til 24.00 alle dager, i samsvar med utleie av bysyklene. Dette begrunnes i at det vil hindre både ulykker og hærværk som følge av alkoholkonsum.

Det er også ønske om å avtalefeste bysyklenes utleiesesong, foreslått fra 1. april til 1. desember, og stengt i de resterende vintermånedene. I tillegg forbeholder kommunen seg retten til å kunne stenge utleien ved store arrangementer som eksempelvis 17. mai, slik man har gjort i Oslo de siste årene.

Under Dusken tok kontakt med Ryde Technologies for kommentar, selskapet som sommeren og høsten 2019 var eneste aktør i Trondheim. Daglig leder og gründer Johan Olofsson i Ryde svarer på vegne av selskapet at de ikke ønsker å kommentere en pågående prosess for øyeblikket.

Saken skal behandles i formannskapet førstkommende tirsdag 4. februar.