Framtiden til tannhelserefusjonen er fortsatt usikker

Velferdstinget vedtok tirsdag å utsette behandlingen av tannhelserefusjonsordningen.

Publisert Sist oppdatert

TANNHELSEREFUSJON

Med dagens tilbud kan studenter som er en del av Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) få refusjon på tannhelsebehandling.

Man får dekket 250 kroner ved vanlig sjekk, og opptil 50 prosent av utgifter mellom 2000 til 10 000 kroner, og opptil 75 prosent av utgiftene mellom 10 000 og 25 000 kroner.

Under årets første møte i Velferdstinget tirsdag fjerde februar skulle Velferdstinget ta stilling til støtten til tannhelse. Arbeidsutvalget i Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim hadde på forhånd utarbeidet tre forslag for revidering av ordningen.

Debatt: Ikke alle er enige i at man skal kutte tannhelsestøtten.

Leder av Velferdstinget Nina Salvesen sier Velferdstinget tok en god beslutning.
Leder av Velferdstinget Nina Salvesen sier Velferdstinget tok en god beslutning.

Det første forslaget gikk ut på endre budsjettet til ordningen fra fem til tre millioner. Det andre forslaget gikk ut på å redusere budsjettet ytterligere til 1,4 millioner, og at støtten bare skulle gå til ordinær tannhelsesjekk og ikke behandling. Det siste forslaget, som også var Arbeidsutvalgets innstilling, var å fjerne hele støtten til tannhelse.

Leder i Studenttinget Åste Solheim Hagerup sier det er behov for en tydlig plan.
Leder i Studenttinget Åste Solheim Hagerup sier det er behov for en tydlig plan.

Stor uenighet

Det ble fort tydelig at det var stor uenighet om Velferdstinget i det hele tatt skulle behandle saken under møtet. To representanter fremmet et forslag om å utsette saken og sende den tilbake til Arbeidsutvalget, og en tredje representant fremmet forslaget om å gjøre saken om til en diskusjonssak.

Etter å ha diskutert en time ble de holdt en avstemning der resultatet ble at diskusjonen av saken fortsatte, men at man ikke skulle gjøre vedtak og la Arbeidsutvalget fortsette å arbeide med saken.

– Jeg synes det var en veldig god beslutning av Velferdstinget når de følte seg usikre på hva de ønsket å gå for, og at de ønsker å gjøre et større og grundigere arbeid så vi kan komme sterkere tilbake med et bedre forslag som er tydeligere for Velferdstinget å vedta, sier leder av Velferdstinget og medlem av Arbeidsutvalget Nina Salvesen.

Les også: Musikkredaksjonen har kåret 2010-tallets beste album.

Behov for tydelig plan

Studenttingets leder Åste Solheim Hagerup var også tilstede på møtet. Hun fortalte Under Dusken før møtet at hun fryktet kutt i ordningen kunne føre til økonomiske problemer for studenter.

– Jeg synes Velferdstinget har gjort en veldig god jobb i dag, og at de har tatt hensyn til at dette er en sak som er vanskelig for mange og som betyr mye for mange. Så det å utsette saken, og gi seg selv mer tid til å utarbeide et bredere saksgrunnlag, forteller Hagerup.

Hagerup legger til at om man skal gjøre så store kutt som to eller tre millioner kroner må Velferdstinget ha en tydelig plan på hva disse midlene skal gå til.

– Når man skal gjøre disse kuttene må man ha tydelige overslag på hva man skal bruke disse pengene til. Det å ha en litt løs punktliste om hva midlene kan gå til holder rett og slett ikke, sier hun.

Både Salvesen og Hagerup sier de ser fram til neste møte og hva som vil skje da. Neste møte i Velferdstinget er tirsdag 3. mars.

Les også: Store ruteendringer hos AtB fra mandag