Frida Jerve valgt som ny samfundetleder

Etter over seks timer og over 40 spørsmål på talerlista, valgte Storsalen ny leder onsdag kveld.

Publisert Sist oppdatert

Storsalen valgte til slutt Frida Jerve som ny leder for Studentersamfundet i Trondhjem.

De forhåndsmeldte kandidatene til valget var Kristaver Birkeland Johansen, Benedikt Erikstad Javorovic og Frida Jerve. Under valget ble også Bent Heier Johansen benket.

Ønsker å senke terskelen

Frida Jerve er sittende gjengsjef i Kulturutvalget (KU). Jerve argumenterte både i sin åpningsappell og under utspørringen for at terskelen for publikumsdeltakelse ved Samfundsmøtene må senkes, og for at møtetematikken må tilpasses det studentene interesserer seg for.

– Dere bør stemme på meg dersom dere vil ha en kanditat, en leder, som har et engasjement som ikke kjenner grenser. Jeg vil gjøre Samfundet og Storsalen mer tilgjengelighet for alle medlemmene våre, og skape tilhørlighet på Samfundsmøtene, for det er her stemmene blir hørt, sa Jerve i sin sluttappell.

Ny utspørring etter 5,5 timer

Etter en lang første utspørring, med hele 40 spørsmål fra Storsalen, ble ikke valget avgjort etter første votering.

Resultatene fra førstevalgomgang ble:

Benedikt: 45 stemmer (16,0 %)

Frida: 111 stemmer (39,5 %)

Kristaver: 120 stemmer (42,7 %)

Bent: 3 stemmer (1,1 %)

Blank: 2 stemmer (0,7 %)

Frida Jerve og Kristaver Birkeland Johansen gikk dermed videre til en ny runde med utspørring, etterfulgt av avstemming.

Jerve ble til slutt valgt

Etter andre valgrunde sto Jerve igjen som vinner, med 56 % av stemmene.

Resultatene fra andre valgomgang ble:

Frida: 135 stemmer (56 %)

Kristaver: 106 stemmer (44 %)

Blank: 0 stemmer (0 %)

Jerve vil ta over etter Eirik Sande på festmøtet 17. mai, og har dermed en to måneders opplæringsperiode foran seg.

Studentersamfundets leder har som oppgave å være Samfundets ansikt utad og skal være med på å forme Samfundets politiske profil. Under utspørringen ytret alle de forhåndsmelte kandidatene et ønske om å fremme Samfundet som debattarena.