Leder Kristine B. Fredriksen tror et innovasjonssenter kan fungere som et supplement til «lavterskeltilbudene» som finnes hos for eksempel Spark NTNU og Start NTNU.
Leder Kristine B. Fredriksen tror et innovasjonssenter kan fungere som et supplement til «lavterskeltilbudene» som finnes hos for eksempel Spark NTNU og Start NTNU.

Frokostinnovasjon på piren

Siva inviterte i dag til frokostmøte i sine lokaler på Pirsenteret for å diskutere mulighetene for et nytt innovasjonssenter.

Publisert Sist oppdatert

Under slagordet «rom for å vokse» presenterer Siva det de mener skal bidra til mer innovasjon og nyskaping i Trondheim. Tidlig onsdag morgen møttes folk fra forskjellige deler av byens innovasjonsmiljø for å diskutere etableringen av et nytt senter for innovasjon. Siva bød på frokost og informasjon om etableringsprosessen.

Et senter for fremtiden

Leder Kristine B. Fredriksen i Spark NTNU ser på etableringen av et innovasjonssenter som positivt, og håper det kan skape et samlingspunkt for folk som driver med innovasjon, nyskaping og idéutvikling.

– Jeg tror et innovasjonssenter kan fungere som et supplement til «lavterskeltilbudene» som finnes hos for eksempel Spark NTNU og Start NTNU. Et slikt senter vil kunne bli et naturlig steg videre der man kan møte næringsliv, potensielle investorer og «business angels», sier hun.

Fredriksen er også student ved NTNUs entreprenørskole, og ser på senteret som et sted studenter letter kan komme i kontakt med næringslivet. Hun understreker likevel at et nytt senter ikke bør sikte på å samle et helt miljø kun for samlingens skyld.

– Å samle alt i ett bygg blir helt feil. Innovasjonsmiljøet er kanskje fragmentert, men dette behøver ikke være negativt. Man må vurdere hva som lønner seg å samle, og hvordan en samling kan skape videre rom for utvikling, sier Fredriksen.

Skal ikke ta monopol på innovasjon

Leder Espen Susegg i Siva mener også at fragmentering av miljøet som driver med innovasjon og nyskaping ikke nødvendigvis er et problem, utover at det kan bli vanskeligere å komme i kontakt med næringsliv og investorer i startfasen til et nytt prosjekt. Han mener et innovasjonssenter kan løse dette problemet ved å skape en møteplass for folk i miljøet.

– Et innovasjonssenter vil kunne bli et slags tyngdepunkt, og være et sted mankan henvende seg til, sier han.

Susegg understreker at senteret ikke skal forsøke å «monopolisere» innovasjon, men være en smeltedigel for de som holder på med innovasjon og idéutvikling.

Hadde gjort hundre andre ting først

Redaktør Thor Richard Isaksen i TrondheimTech setter spørsmålstegn ved hva Siva mener et tenkt innovasjonssenter skal inneholde. Han mener det ikke er klart hvilken funksjon et slikt senter skal ha.

– Personlig synes jeg det er et trist fremtidsbilde hvis hele innovasjonsbyen Trondheim skal konsentreres i ett bygg. Et mangfoldig miljø med ulike aktører, kulturer og forretningsområder er bra, og det bør ikke presses inn under samme tak, sier han.

Isaksen påpeker at han ikke ser fragmentering i innovasjonsmiljøet som et reelt problem, og oppfatter aktiviteten som stadig økende. Han mener derfor fragmenteringskritikken mot miljøet ikke treffer. Hvilken funksjon det planlagte innovasjonssenteret skal tjene ser han på som uklart.

– Hvis jeg hadde en milliard kroner til å bruke på å videreutvikle innovasjonsmiljøet i Trondheim, hadde jeg brukt dem på hundre andre ting før jeg hadde bygget 40 000 kvadratmeter med innovasjonssenter, sier Isaksen.

Dusken.no gjør oppmerksom på at Kristine Fredriksen er varamedlem i Studentmediene A/S og tidligere Daglig Leder for Studentmediene i Trondheim.


LES OGSÅ: Mer om innovasjonsmiljøet i Trondheim!