Fylling i Nidelva avgjøres i november

Storsalen utsetter avgjørelsen rundt millioninvesteringen bak fyllingen mot Nidelva til etter UKA.

Tekst: Oda Eriksen Haugland, Sigrid Solheim, Sondre Yggeseth

Under festmøtet Casa Rossa 90 år ble det avgjort at avstemning over motfylling i Nidelva blir utsatt til november, etter UKA. Dette er på bakgrunn av forslag fra Finansstyret. Finansstyret la fram følgende forslag:

Samfundsmøte forutsetter at Finansstyret inngår avtale om refusjon eller justering av merverdiavgift, og redusere Samfundets egenandel vesentlig.

Dag Herrem, leder av Finansstyret, sa at de ønsket å avvente med oppstarten til man hadde fått kostnaden til et akseptabelt beløp, og til at usikkerheten rundt gjennomføringen blir redusert.

Les også: I vår begynte for alvor prosessen med å finansiere et nybygg.

Motfyllingen i Nidelva er et nødvendig tiltak på grunn av kvikkleire i områdene. For å kunne bygge på Fengselstomta må Samfundet først sikre seg om at Nidelven ikke spiser seg inn i bakken. Om det går et ras, kan det ta med huset og annen bebyggelse oppover i Klostergata. Løsningen er å fylle ut skråningskanten som går langs turstien rundt Nidelven. Fyllingen vil være på 17 meter på det bredeste, og oppå utfyllingen ønsker man å lage en enkel park. Denne parken er med på å senke egenandelen til Samfundet.

Det reviderte budsjettet som ble lagt fram under festmøtet viser at motfyllingen vil koste 19,5 millioner kroner. NTNU og kommunen vil bidra med 7,5 millioner kroner hver, og at Samfundet skal ha en egenandel på 4,5 millioner kroner. Finansstyret ønsker å få ned egenandelen fra det opprinnelige budsjettet på 3,5 millioner.

Tidligere budsjettsmeller

Det er ikke første gang Samfundet har opplevd budsjettsprekk. Under utbyggingen av Søndre side i 2012 gikk prosjektet fem millioner over budsjett. Den gangen kunne Under Dusken fortelle at prosjektet hadde gått 60 prosent over budsjett. Årsaken til budsjettoverskridelsen var den foreldete forftatningen på bygget.

Les også: Under Dusken har regnet ut prisen for å få med seg hele UKA-19.

Veien videre

Etter en kort spørsmålsrunde, primært bestående av positive ytringer, ble utsettelsen til november vedtatt ved akklamasjon. Under møte ble det framvist en revidert framdriftsplan for prosjektet. Planen er at under Samfundsmøtet lørdag 2. november er man klare for å vedta motfyllingen. Mulig oppstart på arbeidet med fyllingen er 6. januar 2020. Den 15. mars kan den ferdige steinfyllingen være klar. Planen viser at det ferdige parkanlegget kan være klart til semesterstart på høsten neste år. Etter det vil man være klar for å bygge ut på fengselstomta.