TOVEISKOMMUNIKASJON: Prosjektleder John Birger Stav for «HiST Mobile» ønsker å gjøre studentene mer engasjert i undervisningen.
TOVEISKOMMUNIKASJON: Prosjektleder John Birger Stav for «HiST Mobile» ønsker å gjøre studentene mer engasjert i undervisningen.

Gjør undervisningen smartere

«HiST Mobile» skal åpne for toveiskommunikasjon i undervisningen ved hjelp av studentenes egne smarttelefoner. På denne måten kan studenter kommunisere med underviser før, under og etter forelesning.

Publisert Sist oppdatert

Verktøyene som har blitt utviklet går ut på at studenter kan besvare spørreskjema, enkle spørsmål, flervalgsoppgaver eller språkcaser på sine mobile enheter. Resultatet sendes så til underviser som kan vise resultatet i klassen og bruke det som diskusjonsgrunnlag.

Fakta

  • Forskningsprosjektet ble startet i 2011 og avsluttes ved utløpet av dette året
  • Ble valgt ut til å arrangere workshop under UNESCOs «Mobile Learning Week» i Paris 2013
  • Har resultert i fire verktøy som åpner for kommunikasjon mellom studenter og foreleser:
  • Eval — spørreundersøkelser som kartlegger problemområder som bør fokuseres på i undervisningen.
  • SRS — spørsmål hvor responsen fra studenter kan være grunnlag for diskusjon i klassen.
  • PeLe — flervalgsoppgaver som kan brukes i karaktergivende sammenheng
  • iLike — språkcase hvor responsen fra studenter kan være grunnlag for diskusjon i klassen.

Prosjektleder John Birger Stav for «HiST Mobile» mener det er behov for et verktøy for å lære av sine egne feil heller enn å bare reprodusere kunnskap som er vanlig hos mange institusjoner i dag.

– Prosjektet gir studenter en ny rolle ved at de får mulighet til å påvirke hva som skjer i timen. Målet er ikke å få mer teknologi inn i undervisningen, målet er mer engasjerte studenter, sier han.

– Kommunikasjon begge veier

Systemet skal redusere studenters terskel for å stille spørsmål. Noen studenter er redd for at spørsmålene de stiller skal høres dumme ut, på denne måten lærer studenter at det også er andre som gjør de samme feilene, mener Stav.

– Det er ikke meningen at alle skal kunne svaret, men at en god del klarer å løse oppgaven. At noen har andre meninger og holdninger vil legge grunnlag for diskusjoner og for å rette opp misforståelser, sier Stav.

LES OGSÅ: Hederspris til læringsspillet Kahoot!

Høgskolelektor Knut Bjørkli ved avdeling for teknologi ved HiST bruker systemet i undervisning og i karaktersettende tester.

– Uten slike systemer foregår undervisningen tradisjonelt med mest enveiskommunikasjon. Systemet gjør det lettere å få svar og tilbakemeldinger fra mange studenter, og det har ført til mer diskusjon i timen, sier han.

Bjørkli opplever at studenter er positive til de nye metodene, og velger som regel å kjøre systemet på smarttelefonene sine.

– Det er sjelden at studenter mangler noe som de kan kjøre systemet på. I karaktergivende settinger har jeg pleid å ha backup dersom noen skulle mangle smarttelefon eller tilsvarende. Det er som regel et større problem at telefonene har lite strøm, sier han.

– Stiller krav til foreleser

Et av verktøyene skal kunne kartlegge studenters kunnskap og holdninger før undervisningen, slik at foreleser bedre skal kunne fokusere på de fagområder som studenter opplever som mest problematiske. Dette skjer i form av at studenten svarer på en spørreundersøkelse før undervisningen.

– Dette setter krav til at foreleser kan være fleksibel i sin undervisning og er villig til å gjøre endringer på undervisningsopplegget, sier Stav.

Studenter kan svare på spørreundersøkelser til foreleser for eksempel på bussen på vei til skolen. Systemet åpner for at underviser oftere kan få tilbakemeldinger og da også andre tilbakemeldinger enn man hadde forventet.

– De to hovedgruppene undervisere som ikke ønsker å ta i bruk systemet er de som nærmer seg pensjonsalder og de som er nyutdannede. De opplever det kanskje som krevende å skulle tilpasse undervisningen underveis, sier han.

Powered by Labrador CMS